Recurs per a AFA amb subvencions i premis que aquestes entitats sense ànim de lucre poden demanar d’àmbit local, provincial, nacional i europeu. La informació està actualitzada d’acord amb la darrera convocatòria publicada.

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Ajuntament de Barcelona

Subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis a la ciutat de Barcelona. Convocatòria ordinària de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en diversos àmbits temàtics.

9 gener 2023 -

26 gener 2023


PREMIS

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Ajuntament de Barcelona

Premi 8 de març - M. Aurèlia Capmany: per impulsar projectes i actuacions d'intervenció social comunitària en desenvolupament.

13 gener 2023 -

9 febrer 2023

Ajuntament de Barcelona

Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al sector TIC.

1 setembre 2021 - 28 setembre 2021

Ajuntament de Barcelona

Premi 25 de novembre: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. BCN Antimasclista; Desobeeix el Masclisme!

1 setembre 2022 -

19 setembre 2022

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Diputació de Barcelona

Subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense finalitat de lucre. Finançament de projectes que tinguin per finalitat la defensa i garantia dels drets socials, civils i de ciutadania de la Diputació de Barcelona

Gener -

31 gener 2023

Premis

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Diputació de Barcelona

Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela: per impulsar projectes i actuacions d'intervenció social comunitària en desenvolupament.

17 gener 2022 -

30 març 2022

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme. Finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural.

Juny -

juliol

Generalitat de Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminismes

Subvencions de convocatòria ordinària per a entitats de l'àmbit d'Igualtat i Feminismes. Subvencions a entitats perquè duguin a terme activitats d'àmbit nacional de diversos àmbits per mitjà de convocatòries anuals o pluriennals.

13 etembre 2022 -

10 octubre 2022

Institut Català Internacional per la Pau

Subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau. L’ICIP convoca anualment subvencions destinades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes relacionats amb el foment de la pau. 

2 abril 2022 -

2 maig 2022

Institut Català de les Dones

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes o activitats d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. 

28 octubre 2022 - 7 novembre 2022

Generalitat de Catalunya. Consell Català de l'Esport

Subvencions per als programes d’Esport Escolar (Progr. 1, 2 i 3). Subvencions per donar suport als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament de diferents programes.

18 de novembre 2023 - 18 de desembre 2023

Premis


Institució

Objecte

Termini

Més info.

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Premis DonaTIC: per reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents.

24 març 2022 -

23 maig 2022

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Premi ICIP Constructores de Pau: per guardonar i reconèixer el treball i la contribució de manera destacada i dilatada en el foment i la construcció de la pau.

17 novembre 2022 -

20 març 2023

Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials

Premis de Civisme: per accions, treballs, innovacions, entitats i persones que tractin el civisme o proposin reflexions, actuacions i millores en aquest àmbit.

18 de gener 2023 -

6 de març 2023

Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC)

Premis aFFaC: per reconèixer els projectes i les activitats educatives participatives impulsades per les AFA associades de tot Catalunya.

14 novembre 2022 -

5 febrer 2023

Fundació Espavila

Premis Espavila: premiar a persones o col·lectius que malgrat les circumstàncies de cadascú són capaces de fer l’esforç d’avançar i millorar la seva formació educativa i/o professional.

15 novembre 2022 - 15 abril 2023

Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

Premi Solidaritat del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC): Reconèixer la trajectòria de persones, entitats i col·lectius destacats per la seva defensa dels drets humans a Catalunya.

10 d'octubre 2023 - 10 de desembre 2023

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Concurs HIP-HOP per la Pau: Fomentar la creativitat i donar visibilitat al compromís dels i les joves en l’àmbit de la pau.
El concurs consisteix en escriure uns versos, cantar-los a ritme de rap i gravar la peça en vídeo (màxim 4 minuts).

13 de juliol 2023 - 30 de gener 2024

Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS)

Premi FIAPAS: Es convoca per a premiar tasques de recerca d'aplicació en els àmbits de la sanitat, l'educació i l'accessibilitat, relacionats amb la deficiència auditiva i les persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies.

29 novembre 2023 - 8 juny 2024

Premis

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Educaweb

Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional: per donar a conèixer la seva tasca en l'àmbit de l'orientació, potenciar les competències per a la gestió de la carrera professional i l'emprenedoria, i fomentar la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.

16 juny 2022 -

15 juliol 2022

Xarxa Espanyola d’Aprenentatge Servei i Fundació Edebé

Premis Aprenentatge Servei

5 bril 2022 -

30 setembre 2022

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició del Ministeri de Consum

Premios Estrategia NAOS: per contribuir a la prevenció de l'obesitat

14 juliol 2022 -

9 desembre 2022

Ministerio de Consumo

Premis Estratègia NAOS: Finançar iniciatives que pomoguin la prevenció de l’obesitat i altres malalties no transmissibles, mitjançant la promoció d’una alimentació saludable i del foment de la pràctica regulat d’activitat física. Les propostes s’han de desenvolupar en el marc dels objectius de l’Estratègia NAOS.

4 de setembre 2023 - 11 de desembre 2023

Confederació Española de Personas con DIscapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

Premis "SOCIEDAD INCLUSIVA": Promoure el reconeixement públic de pràctiques, conductes i iniciatives referents de la inclusió presents en la societat que promouen la participació en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat física i orgànica.

14 de setembre 2023 - 31 de gener 2024

Fundació Espavila i el projecte Cap Infant Sense Conte

Premis Crea Contes, 1a convocatòria: Premis amb l’objectiu de fomentar la creativitat, el talent, l’ús i la comprensió de la llengua catalana i donar visibilitat al talent creador i literari de les persones.

11 de novembre 2023 - 10 de maig 2024

Institut Ramon Muntaner

Premis Recercat 2024: Tenen l'objectiu de reconèixer entitats i persones vinculades als centres d'estudis i posar en valor la ingent aportació que aquest col·lectiu realitza en l'àmbit cultural en el conjunt dels territoris de parla catalana. Aquests premis volen visibilitzar aquestes persones i entitats i serveix per amplificar l'important paper dels centres d'estudis en relació a la recerca local i el patrimoni de proximitat, baules imprescindibles en la construcció del coneixement i d'identitat cultural.

13 desembre 2023 -  12 abril 2024

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Comissió Europea

Ajuts per a la protecció i promoció dels drets dels infants. Subvencions de la Comissió europea per a protegir i promoure els drets de la infància a través d'accions locals amb impacte europeu.

15 novembre 2023 -

26 març 2024 17:00 (franja horària Brussel·les)

Comissió Europea

Convocatòria d’ajuts per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació. Convocatòria d’ajuts europeus per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació.

15 desembre 2022 -

24 febrer 2022

Comissió Europea

Convocatòria de propostes per a prevenir i combatre la violència de gènere i la violència contra els nens (CERV-2024-DAPHNE): Subvencions de la Comissió europea per a prevenir i combatre la violènica de gènere i la violència contra els nens

12 decembre 2023 - 24 abril 2024 17:00 (franja horària Brussel·les)

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona:

Recurs per a AFA amb subvencions i premis que aquestes entitats sense ànim de lucre poden demanar d’àmbit local, provincial, nacional i europeu. La informació està actualitzada d’acord amb la darrera convocatòria publicada.

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Ajuntament de Barcelona

Subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis a la ciutat de Barcelona. Convocatòria ordinària de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en diversos àmbits temàtics.

9 gener 2023 -

26 gener 2023


PREMIS

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Ajuntament de Barcelona

Premi 8 de març - M. Aurèlia Capmany: per impulsar projectes i actuacions d'intervenció social comunitària en desenvolupament.

13 gener 2023 -

9 febrer 2023

Ajuntament de Barcelona

Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al sector TIC.

1 setembre 2021 - 28 setembre 2021

Ajuntament de Barcelona

Premi 25 de novembre: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. BCN Antimasclista; Desobeeix el Masclisme!

1 setembre 2022 -

19 setembre 2022

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Diputació de Barcelona

Subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense finalitat de lucre. Finançament de projectes que tinguin per finalitat la defensa i garantia dels drets socials, civils i de ciutadania de la Diputació de Barcelona

Gener -

31 gener 2023

Premis

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Diputació de Barcelona

Premi Josep Maria Rueda i Palenzuela: per impulsar projectes i actuacions d'intervenció social comunitària en desenvolupament.

17 gener 2022 -

30 març 2022

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme. Finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural.

Juny -

juliol

Generalitat de Catalunya. Departament d'Igualtat i Feminismes

Subvencions de convocatòria ordinària per a entitats de l'àmbit d'Igualtat i Feminismes. Subvencions a entitats perquè duguin a terme activitats d'àmbit nacional de diversos àmbits per mitjà de convocatòries anuals o pluriennals.

13 etembre 2022 -

10 octubre 2022

Institut Català Internacional per la Pau

Subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau. L’ICIP convoca anualment subvencions destinades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes relacionats amb el foment de la pau. 

2 abril 2022 -

2 maig 2022

Institut Català de les Dones

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes o activitats d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. 

28 octubre 2022 - 7 novembre 2022

Generalitat de Catalunya. Consell Català de l'Esport

Subvencions per als programes d’Esport Escolar (Progr. 1, 2 i 3). Subvencions per donar suport als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament de diferents programes.

18 de novembre 2023 - 18 de desembre 2023

[wptb id="20848" not found ]

Premis

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Educaweb

Premis Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional: per donar a conèixer la seva tasca en l'àmbit de l'orientació, potenciar les competències per a la gestió de la carrera professional i l'emprenedoria, i fomentar la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.

16 juny 2022 -

15 juliol 2022

Xarxa Espanyola d’Aprenentatge Servei i Fundació Edebé

Premis Aprenentatge Servei

5 bril 2022 -

30 setembre 2022

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició del Ministeri de Consum

Premios Estrategia NAOS: per contribuir a la prevenció de l'obesitat

14 juliol 2022 -

9 desembre 2022

Ministerio de Consumo

Premis Estratègia NAOS: Finançar iniciatives que pomoguin la prevenció de l’obesitat i altres malalties no transmissibles, mitjançant la promoció d’una alimentació saludable i del foment de la pràctica regulat d’activitat física. Les propostes s’han de desenvolupar en el marc dels objectius de l’Estratègia NAOS.

4 de setembre 2023 - 11 de desembre 2023

Confederació Española de Personas con DIscapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)

Premis "SOCIEDAD INCLUSIVA": Promoure el reconeixement públic de pràctiques, conductes i iniciatives referents de la inclusió presents en la societat que promouen la participació en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat física i orgànica.

14 de setembre 2023 - 31 de gener 2024

Fundació Espavila i el projecte Cap Infant Sense Conte

Premis Crea Contes, 1a convocatòria: Premis amb l’objectiu de fomentar la creativitat, el talent, l’ús i la comprensió de la llengua catalana i donar visibilitat al talent creador i literari de les persones.

11 de novembre 2023 - 10 de maig 2024

Institut Ramon Muntaner

Premis Recercat 2024: Tenen l'objectiu de reconèixer entitats i persones vinculades als centres d'estudis i posar en valor la ingent aportació que aquest col·lectiu realitza en l'àmbit cultural en el conjunt dels territoris de parla catalana. Aquests premis volen visibilitzar aquestes persones i entitats i serveix per amplificar l'important paper dels centres d'estudis en relació a la recerca local i el patrimoni de proximitat, baules imprescindibles en la construcció del coneixement i d'identitat cultural.

13 desembre 2023 -  12 abril 2024

Subvencions

Institució

Objecte

Termini

Més info.

Comissió Europea

Ajuts per a la protecció i promoció dels drets dels infants. Subvencions de la Comissió europea per a protegir i promoure els drets de la infància a través d'accions locals amb impacte europeu.

15 novembre 2023 -

26 març 2024 17:00 (franja horària Brussel·les)

Comissió Europea

Convocatòria d’ajuts per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació. Convocatòria d’ajuts europeus per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació.

15 desembre 2022 -

24 febrer 2022

Comissió Europea

Convocatòria de propostes per a prevenir i combatre la violència de gènere i la violència contra els nens (CERV-2024-DAPHNE): Subvencions de la Comissió europea per a prevenir i combatre la violènica de gènere i la violència contra els nens

12 decembre 2023 - 24 abril 2024 17:00 (franja horària Brussel·les)

En conveni amb l’Ajuntament de Barcelona: