Equip Tècnic

S’organitza en diferents àrees per poder executar les línies de treball que emanen de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Lidón Gasull
Lidón GasullDirecció
Gestiono l’activitat que desenvolupa l’aFFaC, represento i defenso el missatge de l’entitat davant dels poders públics i coordino l’estratègia política amb l’objectiu de garantir la coherència amb els principis i valors de la federació.
Cristina Navarro, Magda Rojas i Felicia Soler
Cristina Navarro, Magda Rojas i Felicia SolerÀrea d’Administració
Gestionem els recursos de l’entitat per tal d’assegurar-ne la continuïtat. També organitzem i tenim cura de tota la documentació, material, espais i persones vinculades amb l’aFFaC per tal de garantir-ne el correcte funcionament.
Maribel López
Maribel LópezÀrea Jurídica
Assessorem i acompanyem les AFA per donar resposta a totes aquelles consultes relacionades amb la normativa vigent i fem seguiment dels processos legislatius que l’Administració aplica dins de l’àmbit educatiu.
Judith Boadella, Elisenda Guedea i Natalia Duran
Judith Boadella, Elisenda Guedea i Natalia DuranÀrea de Formació i dinamització
Elaborem estratègies amb l’objectiu de compartir coneixement amb tots els agents implicats en l’àmbit educatiu, de manera bidireccional i amb la voluntat de fomentar l’esperit crític i la transformació social.
Laura Safont i Júlia Mayor
Laura Safont i Júlia MayorÀrea de Projectes
Treballem per impulsar projectes en defensa del dret a l’educació sense discriminacions des d’una mirada crítica, transformadora i de justícia global. Connectem la comunitat educativa amb altres agents socials implicats per fer arribar els nostres projectes arreu del territori.
Verónica Robles, Assuès López i Mariona Bonsfills
Verónica Robles, Assuès López i Mariona BonsfillsObservatori
Classifiquem i analitzem la informació aportada per les administracions, empreses i entitats i elaborem els informes corresponents per tal d’afavorir el dret de la ciutadania a disposar d’informació veraç, contrastada i accessible.

Mercè Cama i Sofia Rueda
Mercè Cama i Sofia RuedaÀrea de Comunicació
Transmetem el missatge de l’aFFaC per fer-lo arribar no només a tot l’àmbit educatiu sinó també a qualsevol persona compromesa amb l’educació pública, alhora que fem arribar als estaments polítics les demandes socials que recollim.
[email protected]

Àrea Territorial

La persona coordinadora supervisa la tasca de les tècniques que desenvolupen la seva activitat arreu del territori, gestiona els equips de persones que en formen part i recull la informació derivada dels processos que es duen a terme a cada AFA.

Les tècniques recorren el territori de punta a punta per escurçar la distància física que separa la seu central de les coordinadores territorials. Per fer-ho, acompanyen les AFA en el desenvolupament de la seva activitat i fan xarxa amb la resta de seus del territori.

Meritxell Torné
Meritxell TornéCoordinació territorial
Teresa Franch
Teresa FranchTècnica territorial Camp de Tarragona, Alt Penedès i Garraf
Raquel Granell
Raquel GranellTècnica territorial Girona
Estela Mancheño
Estela MancheñoTècnica territorial Maresme i Vallès Oriental
Roser Martí
Roser MartíTècnica territorial Pla de Lleida i Lleida Pirineus
Alba Martínez
Alba MartínezTècnica territorial Baix Llobregat, Terres de l’Ebre i Priorat
Ascenció Ureña
Ascenció UreñaTècnica territorial Vallès Occidental, Bages, Anoia i Pirineus Orientals
Nacho Pallàs
Nacho PallàsTècnic territorial Barcelona ciutat, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet