Equip Tècnic

S’organitza en diferents àrees per poder executar les línies de treball que emanen de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Lidón Gasull i Lídia Marquès
Lidón Gasull i Lídia MarquèsDirectora i adjunta a direcció
Gestiono l’activitat que desenvolupa l’aFFaC, represento i defenso el missatge de l’entitat davant dels poders públics i coordino l’estratègia política amb l’objectiu de garantir la coherència amb els principis i valors de la federació.
Cristina Navarro, Magda Rojas, Andrea Penalba i Felicia Soler
Cristina Navarro, Magda Rojas, Andrea Penalba i Felicia SolerÀrea d’Administració
Gestionem els recursos de l’entitat per tal d’assegurar-ne la continuïtat. També organitzem i tenim cura de tota la documentació, material, espais i persones vinculades amb l’aFFaC per tal de garantir-ne el correcte funcionament.
Judith Boadella, Elisenda Guedea i Natalia Duran
Judith Boadella, Elisenda Guedea i Natalia DuranÀrea de Formació i dinamització
Elaborem estratègies amb l’objectiu de compartir coneixement amb tots els agents implicats en l’àmbit educatiu, de manera bidireccional i amb la voluntat de fomentar l’esperit crític i la transformació social.
Laura Safont, Júlia Mayor i Andrea Viejo
Laura Safont, Júlia Mayor i Andrea ViejoÀrea de Projectes
Treballem per impulsar projectes en defensa del dret a l’educació sense discriminacions des d’una mirada crítica, transformadora i de justícia global. Connectem la comunitat educativa amb altres agents socials implicats per fer arribar els nostres projectes arreu del territori.
Verónica Robles, Aida Arroyo i Juanita Mesa
Verónica Robles, Aida Arroyo i Juanita MesaObservatori
Classifiquem i analitzem la informació aportada per les administracions, empreses i entitats i elaborem els informes corresponents per tal d’afavorir el dret de la ciutadania a disposar d’informació veraç, contrastada i accessible.

Mercè Cama, Sofia Rueda i Maria Morreres
Mercè Cama, Sofia Rueda i Maria MorreresÀrea de Comunicació
Transmetem el missatge de l’aFFaC per fer-lo arribar no només a tot l’àmbit educatiu sinó també a qualsevol persona compromesa amb l’educació pública, alhora que fem arribar als estaments polítics les demandes socials que recollim.
[email protected]
Anna Parera
Anna PareraÀrea Transformació Digital
Utilitzem la tecnologia per a millorar la tasca de l’entitat amb les AFA. Això inclou la creació d’estratègies digitals, la implementació d’eines tecnològiques, treballar per una experiència d’usuari millorada, per la formació del personal i la protecció de dades mitjançant la seguretat i el compliment normatiu.
Maribel López
Maribel LópezÀrea Jurídica
Assessorem i acompanyem les AFA per donar resposta a totes aquelles consultes relacionades amb la normativa vigent i fem seguiment dels processos legislatius que l’Administració aplica dins de l’àmbit educatiu.

Àrea Territorial

La persona coordinadora supervisa la tasca de les tècniques que desenvolupen la seva activitat arreu del territori, gestiona els equips de persones que en formen part i recull la informació derivada dels processos que es duen a terme a cada AFA.

Les tècniques recorren el territori de punta a punta per escurçar la distància física que separa la seu central de les coordinadores territorials. Per fer-ho, acompanyen les AFA en el desenvolupament de la seva activitat i fan xarxa amb la resta de seus del territori.

Meritxell Torné
Meritxell TornéCoordinació territorial
Teresa Franch
Teresa FranchTècnica territorial Camp de Tarragona, Alt Penedès i Garraf
Raquel Granell
Raquel GranellTècnica territorial Girona
Estela Mancheño
Estela MancheñoTècnica territorial Maresme i Vallès Oriental
Roser Martí
Roser MartíTècnica territorial Pla de Lleida, Lleida Pirineus i Solsonès
Alba Martínez
Alba MartínezTècnica territorial Baix Llobregat, Terres de l’Ebre i Priorat
Ascenció Ureña
Ascenció UreñaTècnica territorial Bages, Anoia i Pirineus Orientals.
Laura Prades
Laura PradesTècnica territorial Vallès Occidental
Nacho Pallàs i Eli Puente
Nacho Pallàs i Eli PuenteTècniques territorials Barcelona ciutat, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet