Òrgans de govern
Equip tècnic
Òrgans de govern
Equip tècnic

Equip Tècnic

S’organitza en diferents àrees per poder executar les línies de treball que emanen de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Lidón Gasull
Lidón GasullDirecció
Gestiono l’activitat que desenvolupa l’aFFaC, represento i defenso el missatge de l’entitat davant dels poders públics i coordino l’estratègia política amb l’objectiu de garantir la coherència amb els principis i valors de la federació.
Cristina Navarro, Mª José Navarro i Felicia Soler
Cristina Navarro, Mª José Navarro i Felicia SolerÀrea d’Administració
Gestionem els recursos de l’entitat per tal d’assegurar-ne la continuïtat. També organitzem i tenim cura de tota la documentació, material, espais i persones vinculades amb l’aFFaC per tal de garantir-ne el correcte funcionament.
Caterina Rilo i Maribel López
Caterina Rilo i Maribel LópezÀrea Jurídica
Assessorem i acompanyem les AFA per donar resposta a totes aquelles consultes relacionades amb la normativa vigent i fem seguiment dels processos legislatius que l’Administració aplica dins de l’àmbit educatiu.
Judith Boadella i Elisenda Guedea
Judith Boadella i Elisenda GuedeaÀrea de Formació
Elaborem estratègies amb l’objectiu de compartir coneixement amb tots els agents implicats en l’àmbit educatiu, de manera bidireccional i amb la voluntat de fomentar l’esperit crític i la transformació social.
Laura Safont
Laura SafontProjectes
Treballem per impulsar projectes en l’àmbit de la defensa del dret a l’educació sense discriminacions des d’una mirada crítica, transformadora i de justícia global. Connectem la comunitat educativa amb altres agents socials implicats per fer arribar els nostres projectes arreu del territori català i més enllà de les nostres fronteres.
Claudia Chia i Judith Boadella
Claudia Chia i Judith BoadellaObservatori de Dades
Classifiquem i analitzem la informació aportada per les administracions, empreses i entitats i elaborem els informes corresponents per tal d’afavorir el dret de la ciutadania a disposar d’informació veraç, contrastada i accessible.

Mercè Cama i Cristina Llaó
Mercè Cama i Cristina LlaóÀrea de Comunicació
Transmetem el missatge de l’aFFaC per fer-lo arribar no només a tot l’àmbit educatiu sinó també a qualsevol persona compromesa amb l’educació pública, alhora que fem arribar als estaments polítics les demandes socials que recollim.
comunicacio@affac.cat

Àrea Territorial

La persona coordinadora supervisa la tasca de les tècniques que desenvolupen la seva activitat arreu del territori, gestiona els equips de persones que en formen part i recull la informació derivada dels processos que es duen a terme a cada AFA.

Les tècniques recorren el territori de punta a punta per escurçar la distància física que separa la seu central de les coordinadores territorials. Per fer-ho, acompanyen les AFA en el desenvolupament de la seva activitat i fan xarxa amb la resta de seus del territori.

mapa delegacions territorials
Meritxell Torné
Meritxell TornéCoordinació territorial
Seu central
Seu centralTècnica territorial Pirineus Orientals
Teresa Franch
Teresa FranchTècnica territorial Camp de Tarragona i Anoia
Raquel Granell
Raquel GranellTècnica territorial Girona
Araceli Llisterri
Araceli LlisterriTècnica territorial Vallès Occidental
Roser Martí
Roser MartíTècnica territorial Pla de Lleida i Lleida Pirineus
Alba Martínez
Alba MartínezTècnica territorial de Baix Llobregat, Terres de l’Ebre i Priorat
Nacho Pallàs
Nacho PallàsTècnic territorial Barcelona ciutat
Raquel Querol
Raquel QuerolTècnica territorial de Maresme i Vallès Oriental
Ascenció Ureña
Ascenció UreñaTècnica territorial d'Alt Penedès, Garraf i Barcelonès