Òrgans de govern
Equip tècnic
Òrgans de govern
Equip tècnic

Equip Tècnic

S’organitza en diferents àrees per poder executar les línies de treball que emanen de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Lidón Gasull
Lidón GasullDirecció
Gestiono l’activitat que desenvolupa la FaPaC, represento i defenso el missatge de l’entitat davant dels poders públics i coordino l’estratègia política amb l’objectiu de garantir la coherència amb els principis i valors de la federació.
Meritxell Torné i Mercè Cama
Meritxell Torné i Mercè CamaÀrea de Comunicació
Transmetem el missatge de la FaPaC per fer-lo arribar no només a tot l’àmbit educatiu sinó també a qualsevol persona compromesa amb l’educació pública, alhora que fem arribar als estaments polítics les demandes socials que recollim.
comunicacio@affac.cat
Caterina Rilo i Maribel López
Caterina Rilo i Maribel LópezÀrea Jurídica
Assessorem i acompanyem les AMPA/AFA per donar resposta a totes aquelles consultes relacionades amb la normativa vigent i fem seguiment dels processos legislatius que l’Administració aplica dins de l’àmbit educatiu.
Elisenda Guedea
Elisenda GuedeaÀrea de Projectes
Dissenyem, coordinem i avaluem iniciatives que ens ajuden a portar sobre terreny els valors que defensem. Per fer-ho, exigim la implicació de l’Administració en el desenvolupament d’aquells projectes que milloren i enriqueixen la nostra societat en matèria educativa.
Judith Boadella
Judith BoadellaÀrea de Formació
Elaborem estratègies amb l’objectiu de compartir coneixement amb tots els agents implicats en l’àmbit educatiu, de manera bidireccional i amb la voluntat de fomentar l’esperit crític i la transformació social.
Claudia Chia i Judith Boadella
Claudia Chia i Judith BoadellaÀrea Observatori de Dades
Classifiquem i analitzem la informació aportada per les administracions, empreses i entitats i elaborem els informes corresponents per tal d’afavorir el dret de la ciutadania a disposar d’informació veraç, contrastada i accessible.

Cristina Navarro, Mª José Navarro i Felicia Soler
Cristina Navarro, Mª José Navarro i Felicia SolerÀrea d’Administració
Organitzem i tenim cura de tota la documentació, material, espais i persones vinculades amb la FaPaC per tal de garantir-ne el correcte funcionament, alhora que classifiquem i gestionem els recursos de l’entitat per assegurar-ne la continuïtat.

Àrea Territorial

La persona coordinadora supervisa la tasca de les tècniques que desenvolupen la seva activitat arreu del territori, gestiona els equips de persones que en formen part i recull la informació derivada dels processos que es duen a terme a cada AFA.

Les tècniques recorren el territori de punta a punta per escurçar la distància física que separa la seu central de les coordinadores territorials. Per fer-ho, acompanyen les AFA en el desenvolupament de la seva activitat i fan xarxa amb la resta de seus del territori.

mapa delegacions territorials
David Arenas
David ArenasCoordinador territorial
Alba Martínez
Alba MartínezTècnica territorial de Baix Llobregat
David Arenas
David ArenasTècnica territorial Pirineus Orientals
Teresa Franch
Teresa FranchTècnica territorial Camp de Tarragona i Anoia
Raquel Granell
Raquel GranellTècnica territorial Girona
Araceli Llisterri
Araceli LlisterriTècnica territorial Vallès Occidental
Roser Martí
Roser MartíTècnica territorial Pla de Lleida i Lleida Pirineus
Alba Martínez
Alba MartínezTècnica territorial Terres de l’Ebre i Priorat
Nacho Pallàs
Nacho PallàsTècnic territorial Barcelona ciutat
Raquel Querol
Raquel QuerolTècnica territorial de Maresme i Vallès Oriental
Ascenció Ureña
Ascenció UreñaTècnica territorial d'Alt Penedès, Garraf i Barcelonès