Aquestes són les Condicions Generals de Contractació que regulen la relació contractual que es genera entre les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya i els usuaris del seu lloc web.

Les Condicions Generals de Contractació que es descriuen a continuació preveuen dos supòsits diferents de contractació entre l’usuari del lloc web i les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (a partir d’ara aFFaC) amb NIF G08850299 i domicili al carrer Cartagena 245, àtic, 08025 de Barcelona, inscrita en el Registre d’entitats Jurídiques del Departament d’ensenyament amb número 20. :

 1. La realització de donacions a favor de l’aFFaC.
 2. La contractació de formació: online o presencial.

I. DONACIONS

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

  L’Objecte del contracte de donació és la l’entrega d’una quantitat determinada d’euros d’un particular a l’aFFaC mitjançant el lloc web.

 2. DOCUMENTACIÓ

  Aquestes Condicions generals de contractació unides a la confirmació d’haver rebut i acceptat la donació que l’aFFaC enviarà al donant, constitueixen el contracte entre el donant i l’aFFaC.

  La contractació a través del lloc web de l’aFFaC es realitza en català.-

 3. FER UNA DONACIÓ

  Per poder fer una donació cal ser major de 18 anys i disposar de plena capacitat jurídica per contractar.

  El donant haurà de seleccionar la quantitat que vol donar a la pàgina “col·labora amb nosaltres”

  Un cop seleccionada la quantitat que vol donar s’iniciarà el procediment de pagament clicant sobre el botó “vull col·laborar”.

  El pagament online es realitza a través de la plataforma PayPal, que permet pagar directament sense comunicar les dades financeres a Internet. L’aFFaC en cap moment podrà accedir, veure, modificar o capturar les dades bancàries del donant. PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb l’ajuda de les millors tecnologies disponibles al mercat.

  L’aFFaC únicament utilitzarà el vostre correu electrònic per fer-vos arribar el comprovant i acceptació de la donació.

 4. INFORMACIÓ SOBRE LES DONACIONS

  Les donacions rebudes s’utilitzaran íntegrament per poder dur a terme la tasca de l’aFFaC amb la independència necessària per fer una bona feina. Si voleu estar informats dels projectes i actuacions de l’aFFaC, seguiu-nos a les xarxes socials: twitter: @affac_cat, Facebook: AFFaC-Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, Youtube: aFFaC o subscriviu-vos al nostre butlletí de notícies.

 5. CERTIFICAT DE DONACIONS

  En cas que necessiteu un certificat emès per l’aFFaC per justificar la donació realitzada, envieu-nos un correu electrònic a [email protected] sol·licitant-lo.

II. FORMACIÓ

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

  Aquest contracte té per objecte impartir i rebre formació i en concret, tenir accés als cursos presencials o online oferts per l’aFFaC als usuaris del lloc web (a partir d’ara alumnes). La contractació de la formació es fa mitjançant el lloc web.

 2. DOCUMENTACIÓ

  Aquestes Condicions generals de contractació unides a la confirmació d’haver rebut el pagament, en el seu cas, i el formulari de matrícula complert amb totes les dades necessàries per a la inscripció, que l’aFFaC enviarà a l’alumne, constitueixen el contracte de formació entre l’aFFaC i l’alumne.

  La contractació a través del lloc web de l’aFFaC es realitza en català.

 3. CONTRACTAR UN CURS

  Per poder contractar un curs cal ser major de 18 anys i disposar de plena capacitat jurídica per contractar.

  La inscripció a la formació es farà mitjançant el lloc web. Les dades que es requereixen a l’alumne es tractaran exclusivament per la gestió de la formació de que contracti.

  Un cop inscrit rebrà un correu electrònic confirmant la seva plaça a la formació seleccionada sempre que la seva inscripció hagi estat possible.

  En cas que es tracti de formació online, l’aFFaC, generarà un usuari i contrasenya per tal que l’alumne pugui accedir a la seva plataforma de formació online. L’usuari i la contrasenya seran comunicats a l’alumne garantint la privacitat de les seves dades. Els usuaris i les contrasenyes són personals i intransferibles. L’alumne que en sigui titular garantirà que és l’únic que hi té accés i que en farà un ús adequat.

  Els continguts de la formació són titularitat de l’aFFaC o de tercers de qui aquesta ha obtingut autorització per utilitzar-los. L’alumne només podrà fer-ne ús per al seu aprenentatge, excepte que, per cada cas concret el titular dels drets n’autoritzi un altre. En cas de que l’alumne vulgui fer-ne un ús no autoritzat prèviament, caldrà que sol·liciti autorització per fer-ho escrivint a: [email protected].

 4. DISPONIBILITAT

  L’aFFaC no pot garantir places il·limitades a les formacions que organitzi. Així doncs, quan s’hagin exhaurit les places es tancarà el període d’inscripció. Si alguna inscripció hagués estat enviada abans del tancament, però no pogués ser atesa per manca de places, l’aFFaC ho comunicarà al sol·licitant sense que aquest fet origini cap dret a favor d’aquest ni cap obligació o responsabilitat a càrrec de l’aFFaC.

  En cas que un curs no compti amb el nombre d’inscrits necessaris perquè es pugui dur a terme, l’aFFaC podrà cancel·lar-lo sense que aquest fet origini cap dret a favor dels inscrits ni cap obligació o responsabilitat a càrrec de l’aFFaC.

 5. CERTIFICAT DE FORMACIÓ

  A sol·licitud de cada alumne, l’aFFaC emetrà un certificat on es reconeguin les hores de formació realitzades per l’alumne. Per tal de sol·licitar-lo, els alumnes hauran d’adreçar-se per escrit a [email protected].

 6. PAGAMENT

  Alguns dels cursos que ofereix l’aFFaC són de pagament. L’aFFaC utilitza la plataforma de pagament segur PayPal per garantir la màxima seguretat en els pagaments. En cada pagament, l’alumne rebrà un comprovant de pagament en el que constarà el curs en el que s’ha inscrit i l’import, especificant la part corresponent a impostos, si fos el cas.-El pagament online es realitza a través de la plataforma PayPal, que permet pagar directament sense comunicar les dades financeres a Internet. L’aFFaC en cap moment podrà accedir, veure, modificar o capturar les dades bancàries de l’alumne. PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb l’ajuda de les millors tecnologies disponibles al mercat.

 7. DRET A DESISTIR DEL CONTRACTE

  D’acord amb la legislació vigent, els alumnes podran desistir del seu contracte durant els 14 dies immediatament posteriors a la celebració del contracte, és a dir, des del moment en que es realitza el pagament i s’envia el formulari d’inscripció.

  En cas de desistiment dins del termini legalment establert, l’aFFaC retornarà l’import entregat utilitzant el mateix canal de pagament.

  El desistiment es podrà realitzar enviant el següent formulari POSAR ENLLAÇ AL DOCUMENT DE DESESTIMENT a l’adreça de correu electrònic [email protected] o a la seu de l’aFFaC (c/Cartagena 245, àtic 08025 Barcelona).

III. DISPOSICIONS COMUNES

 1. LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

  Aquest contracte s’interpretarà i regirà d’acord amb la legislació catalana, espanyola i europea vigent. En cas d’existir qualsevol queixa o incident, poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de resoldre’ls, escrivint-nos a [email protected].

  En cas de no arribar a una solució acordada els jutjats i tribunals competents seran els de Barcelona, sempre que no existeixi una disposició legal imperativa que determini un altre fur.

 2. MODIFICACIÓ DE LeS CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ

  L’aFFaC es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com delis condicions Generals de Contractació. Els usuaris sempre disposaran de les condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible pera ser descarregats o impresos.

  Els usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals de Contractació cada vegada que s’inscriguin a un curs o facin una donació.

Data d’actualització: 06/10/2020.

 • Descarregar Condicions Generals de Contractació [pdf]