INDIC va valorar treballar en els diferents nivells organitzatius de l’aFFaC, tot permetent la participació activa de tots els agents implicats: Junta Permanent, Junta General, Juntes Territorials i equip tècnic.

Es va crear un grup motor que va permetre pilotar el procés i estava format per tècniques de l’aFFaC (direcció, coordinació territorial, àrea jurídica) i un referent d’INDIC que va realitzar l’acompanyament.

El resultat d’aquest procés participatiu va concloure amb la presentació d’un document amb les idees més rellevants de cara a fer una reflexió futura de millora de l’aFFaC. L’informe recollia tant les idees assenyalades per les persones participants en el procés, com reflexions d’INDIC de cara al futur.