Plataforma participativa

A l’aFFaC creiem que la participació de les famílies és un pilar fonamental de l’educació i entenem que col·lectivitzar la presa de decisions és també una manera de contribuir a una societat més democràtica i, en definitiva, més justa.

El curs 2019/2020 l’aFFaC va posar en marxa la implementació d’un sistema de participació a través d’una plataforma integrada que permetrà a les AFA participar en debats i plantejar propostes. Amb aquest nou mètode l’aFFaC busca millorar la comunicació entre les diverses AFA de manera que sigui més directa i fluida, la qual cosa permetrà identificar les necessitats específiques de cada territori i compartir experiències de manera col·lectiva.