Plataforma participativa

A l’aFFaC creiem que la participació de les famílies és un pilar fonamental de l’educació i entenem que col·lectivitzar la presa de decisions és també una manera de contribuir a una societat més democràtica i, en definitiva, més justa.

Aquest curs 2019/2020 l’aFFaC ha posat en marxa la implementació d’un sistema de participació a través d’una plataforma integrada que permetrà a les AFA participar en debats i plantejar propostes. Amb aquest nou mètode l’aFFaC busca millorar la comunicació entre les diverses AFA de manera que sigui més directa i fluida, la qual cosa permetrà identificar les necessitats específiques de cada territori i compartir experiències de manera col·lectiva.

ACCEDIR PLATAFORMA DECIDIM

Canals de comunicació

Per a l’aFFaC és primordial acompanyar les famílies en tots aquells tràmits administratius que sovint requereixen d’un assessorament tècnic i jurídic específic.

Per aquesta raó, l’aFFaC ha activat recentment un nou canal de comunicació amb nostre equip d’assessorament a través del correu assessorament@fapac.cat, mitjançant el qual les famílies i AFA poden adreçar les seves consultes i sol·licitar acompanyament per tramitar requeriments amb l’administració.