2020-09-22T15:22:50+02:00

Lletres Desafinades

El projecte Lletres Desafinades s’emmarca dins la nostra tasca d’incidència política i social en relació a l’educació feminista. El projecte pretén crear un espai de reflexió on analitzar, en família i des d’una perspectiva de gènere, la música i les lletres de les cançons que hem escoltat i que escoltem. Tot i que aquesta activitat havia de ser presencial, la situació sanitària derivada de la covid-19 ens va obligar a reconvertir aquest projecte i adaptar-lo a un format telemàtic.

Inicialment, en el desenvolupament d’aquest projecte hi han participat 5 famílies de diversos territoris de Catalunya, que han dut a

2020-11-24T10:15:42+01:00

Cinegènere

Els tallers de Cinegènere són un recurs educatiu destinat a fomentar el diàleg, la participació i el debat vers els drets de les persones del col·lectiu LGTBI+ dins de la comunitat educativa.

Es tracta d’una activitat emmarcada dins de l’eix d’incidència política i social sobre Educació Feminista de l’aFFaC que, entre d’altres, té per objectiu millorar la formació amb perspectiva de gènere dins dels centres educatius públics de Catalunya.

Alhora, també s’incideix en altres eixos d’incidència de l’aFFaC com són la participació, la inclusió i el gaudi del dret a l’educació sota el principi

2019-12-09T14:05:18+01:00

L’Escola Rural activa i decidida


Aquest projecte té per objectiu la dinamització del territori i el foment de la participació en les zones rurals. Des de la FaPaC fa anys que es treballa amb la realitat de l’Escola Rural per tal de conèixer i mostrar les característiques de l’escola rural i donar una resposta dinàmica a les realitats de cada territori. Mitjançant la creació d’espais de debat i xarxa, es fomenta l’interès i el compromís en les realitats rurals.

Un dels objectius del curs 2019-2020 és la realització de dues jornades de l’escola rural en les que es vol fer partícip als diversos actors

2020-12-23T15:05:09+01:00

Educació amb perspectiva feminista

En el marc d’aquest projecte, hem elaborat una Guia per a la Creació de Comissions de Gènere que poden descarregar totes aquelles AFA que vulguin impulsar una iniciativa similar. Descarrega la guia

Aquest projecte té per objectiu promoure la creació de comissions mixtes de gènere als centres educatius de Catalunya per a que posteriorment elaborin un protocol de gènere per cada centre. Això es durà a terme mitjançant un procés de debat i intercanvi d’experiències. Al mateix temps, el projecte es proposa sensibilitzar en l’educació amb perspectiva feminista i en els drets de persones LGTBI.

Actualment el projecte s’ha

2021-03-24T13:03:57+01:00

Plans d’enfortiment


Aquest projecte està pensat per a activar AMPA/AFA que es troben en una situació associativa de debilitat o fragilitat. El projecte s’implementa a nivell global d’una població o barri i, en casos puntuals, per en AMPA/AFA concretes.

En primer lloc, des de l’àrea de Observatori de dades de la FaPaC, es realitza una diagnosi de la situació socioeconòmica i socioeducativa per a copsar l’entorn i veure com aquest condiciona la situació dels centres educatius i AMPA/AFA on s’ha de realitzar la intervenció. Posteriorment s’elabora el pla d’intervenció adaptant-se a la realitat i necessitats de les

AMPA/AFA del territori. L’objectiu final

2019-10-14T17:14:50+02:00

Superem barreres: Tothom a l’AMPA/AFA


El projecte “Superem barreres: Tothom a l’AMPA/AFA” dóna continuïtat al projecte “Tothom a l’AMPA” que des de 2009 està realitzant la FaPaC.

Actualment el projecte s’ha enfocat per trencar amb les dificultats amb què es troben moltes famílies, especialment les migrades, per participar en el sistema educatiu català. Aquest projecte vol superar tan les barreres que genera el propi sistema educatiu com les culturals.

Aquest projecte es du a terme mitjançant el curs formatiu “Tothom a l’AMPA/AFA” que es realitza en AMPA/AFA prèviament seleccionades de diferents punts de Catalunya que tenen amb un alt percentatge de famílies de procedències diverses

2019-09-25T20:06:07+02:00

Promoció de la convivència i cohesió social al Districte IV de Badalona a través de les AMPA/AFA


Aquest projecte treballa la convivència i la cohesió social dels barris del Districte IV de Badalona i promou el seu teixit associatiu.

Aquest projecte contempla una diagnosi socioeducativa de les AMPA/AFA implicades, un treball d’acompanyament associatiu de les AMPA/AFA del districte per a que esdevinguin entitats fortes amb capacitat per treballar per la cohesió social i, per tant, millorin la convivència d’aquests barris des de la base.

2019-09-25T20:26:24+02:00

Estudi sobre la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic


L’estudi sobre la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic respon a la voluntat d’esbrinar si s’està produint un cofinançament del sistema d’educació pública, fer paleses les possibles conseqüències que se’n puguin derivar i conèixer la transparència de recursos privats al sector públic per poder analitzar la manca d’inversió del Departament d’Educació.

A més d’un possible copagament per part de les famílies, també permet observar si realment s’està produint una tendència cap a un major grau de desigualtat entre els centres educatius públics com a conseqüència d’un factor econòmic. És a dir, aquelles AMPA/AFA que pertanyen a