Iniciatives i activitats per combatre les desigualtats dins del sistema educatiu.