Manual d’estil aFFaC descarregable:

Manual d’estil

Logotips aFFaC descarregables:

Logotip negre
Logotip negre simple
Logotip blanc
Logotip blanc simple