L’AFA és una associació sense ànim de lucre formada per famílies d’alumnes per contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització de l’alumnat. Des de l’AFA, que se situa en el mateix centre educatiu, les famílies exercim diferents responsabilitats -econòmiques, legals, laborals i personals- per influir en l’educació de tot l’alumnat i en el bon funcionament del centre educatiu.

Per assolir aquest objectiu, és important comptar amb diversos suports i recursos que faran més fàcil la nostra tasca dins de la comunitat educativa:

  • Col·laboració dels socis i sòcies

  • Assessorament de federacions i institucions

  • Espais físics on desenvolupar les reunions i activitats

  • Accés a la informació

  • Formació de les famílies i les juntes directives

  • Suport del professorat