Totes les AFA tenen l’obligació de complir la legislació de Protecció de Dades.

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu s’introdueixen canvis importants que ens impliquen realitzar una adaptació: valorar el nivell de risc, tenir un Registre d’Activitats propi, reforçar el consentiment de les clàusules d’informació, modificar els contractes d’encarregats de tractament (serveis de menjador, monitors, extraescolars, etc.), aplicar noves mesures de seguretat, estar en disposició de poder demostrar el compliment de la legislació i conèixer l’increment del règim sancionador.

Amb la col·laboració de:

NOVA APLICACIÓ INFORMÀTICA DIRIGIDA A LES AFA

L’aFFaC hem buscat una alternativa que respongui totalment a les necessitats de les AFA, senzilla d’aplicar i econòmica. Es tracta d’una oportunitat per migrar al nou reglament de forma ràpida i amb total garantia. A través d’un acord de col·laboració amb Lant Advocats, despatx amb més de 17 anys d’experiència en protecció de dades, us oferim a les AFA una aplicació informàtica que funciona sobre la base de l’activitat de l’usuari i que ja ha estat configurada de manera específica per a l’activitat de les AFA.

COM FUNCIONA?

Només és necessari introduir les dades bàsiques del perfil, seleccionar l’activitat i, de forma automàtica, confecciona tota la documentació necessària ja personalitzada (clàusules, contractes, informes, etc.). A més, incorpora funcionalitats molt interessants, com generar enllaços que permeten la signatura digital de contractes i clàusules, o sol·licitar l’exercici de drets. Tot això, generant registres que permeten la traçabilitat per poder demostrar el compliment.

ASSEGURANÇA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’acord establert amb Lant Advocats incorpora una assegurança de protecció de dades que cobreix sancions de fins a 60.000 euros amb retroactivitat il·limitada i un certificat individual d’assegurança de la companyia AIG. El cost de l’alta a l’aplicació i el manteniment és de 50 euros + IVA a l’any. A més, incorpora consultoria i defensa jurídica en matèria de protecció de dades.

COM DONAR-VOS D’ALTA

Donar-vos d’alta a la plataforma informàtica és molt senzill. Per fer-ho, necessitareu un usuari i contrasenya que us facilitarem des de l’aFFaC (934357686).

PUBLICACIONS ÚTILS

L’AFA té atribuïdes unes funcions que comporta el tractament d’informació dels seus socis, alumnes, col·laboradors, voluntaris, etc. La normativa sobre Protecció de Dades obliga les associacions a protegir les dades personals que tractin com a entitat. Aquest tractament té a veure amb qualsevol acció que fem amb les dades de caràcter personal (recollida, gravació, conservació, modificació i consulta, fins i tot, la cessió, en cas que es produeixi).