Per l’aFFaC és essencial caminar cap a una gestió transparent que faciliti l’accés de totes les persones a la informació relacionada amb les nostres línies d’actuació, aliances, relacions contractuals amb altres entitats i empreses, la nostra gestió econòmica i els processos interns que duem a terme. Per aquesta raó, posem a l’abast públic totes aquelles dades relacionades amb la nostra gestió interna i externa.