ÀMBIT GENERAL

Amnistia Internacional

Adhesió al manifest “No consiento. Basta de obstáculos para las víctimas de violencia sexual” per denunciar la violència sexual, una greu violació de drets humans i una de les manifestacions més esteses de la violència contra les dones i nenes, basada en la discriminació per motius de gènere tant a Espanya com a altres països del món.

Attac Acordem

Attac Acordem (acció ciutadana orientada a la democràcia econòmica) és una associació de ciutadanes i ciutadans constituïda al gener de 2010. Està federada a ATTAC Espanya i pertany a la xarxa del moviment internacional ATTAC. La seva naturalesa és de caràcter cívic-polític i pretén promoure la reflexió i la acció ciutadana per aprofundir en una democràcia real. Per això la seva actuació se centra en combatre i oferir alternatives a l’actual procés de globalització, caracteritzat per promoure la dictadura del capital financer sobre la societat.

Fòrum d’Alternatives a l’atur, la pobresa i la desigualtat

Som una de les entitats adherides per donar visibilitat i impulsar accions per aconseguir que les alternatives a l’atur, pobresa i desigualtat siguin una realitat.

ILP universitats

Es tracta d’una Iniciativa Legislativa Popular amb la voluntat de fer efectiva la rebaixa dels preus públics universitaris aprovada en el Parlament l’any 2016.

Iniciativa legislativa popular Habitatge

Som una de les entitats adherides a la ILP de mesures urgents pel dret a l’habitatge, contra els desnonaments i la pobresa energètica. Promoguda per la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

El MUCE està integrat per les entitats següents: Associació d’Estudiants Progressistes (AEP); Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC); Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS); Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Se-cundària (FAPAES); FAPAC; Federació d’Ensenyament de CCOO-Federació d’Ensenyament de CGT-Fede-ració de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)-FETE-UGT-Sindicat d’Estudiants (SE)-Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)-USTEC·STEs (IAC)

Pacte Nacional pel Dret a Decidir

Integrat per entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials; el món local; els grups parlamentaris que han donat suport a l’exercici del dret a decidir, i el Govern.

Pacte per a la Infància de Catalunya

Entitats, institucions, agents econòmics i socials, entitats municipalistes i grups parlamentaries formem part del Pacte per a la Infància de Catalunya (signat el juliol de 2013) amb el compromís de participar en les línies d’actuació que se’n derivin i treballar els reptes de futur necessaris per tal que la infància sigui una prioritat real del país.

Pacte Social contra la Corrupció

L’aFFaC és una de les entitats, organitzacions, associacions i partits polítics signants del pacte per tal d’assumir un decàleg de mesures per combatre les causes sistèmiques de la corrupció. Impulsat pel Parlament Ciutadà amb la voluntat d’empoderar la ciutadania, transformar l’actual model social i econòmic, actuar com a contrapés i control de les institucions polítiques, entre d’altres.

Plataforma Aturem la Llei Aragonès

L’aFFaC és membre impulsora de la Plataforma contrària a la tramitació i aprovació de la Llei de Contractes de Serveis a les Persones, coneguda com a Llei Aragonès.

Plataforma Pobresa Zero

S’articula amb motiu del 17 d’octubre, Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa. Agrupa més de 3.200 entitats socials, de pau, drets humans i cooperació, així com sindicats, col·legis professionals i altres organitzacions, que reclamem una acció més efectiva i corresponsable contra la pobresa i les desigualtats.

Somescola.cat

Somescola.cat és la suma d’un conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu que, arran les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, s’han organitzat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.

Taula per la Democràcia 

Plataforma, plural i unitària, formada per entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana per defensar les institucions de Catalunya i els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, entre ells el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia.

Xarxa d’Associacionisme de Catalunya

L’aFFaC és membre d’aquest espai de coordinació i intercanvi que aplega federacions i plataformes d’entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts, i respondre-hi de manera inclusiva amb l’objectiu de visibilitzar i enfortir la societat civil al nostre país.

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme

Moviment ampli i unitari contra l’extrema dreta.

UPEC – Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya

L’11 de novembre de 2004, un grup de persones compromeses amb les polítiques d’esquerres i vinculades als àmbits social, intel·lectual, polític i acadèmic van constituir la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (la UPEC) com a resposta a la necessitat d’omplir un buit pel que fa als escenaris de debat plurals dels sectors progressistes a Catalunya.

ÀMBIT TERRITORIAL

Barcelona:

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones

Juntament amb altres institucions, associacions i persones a títol individual, estem adherits a aquest acord a través del qual ens comprometem a col·laborar en l’eradicació de qualsevol forma de violència vers les dones.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Som una de les entitats adherides a aquest espai de participació, de cooperació pública-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballem per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

Assemblea Groga de Gràcia

L’Assemblea Groga de Gràcia (AGG) és un espai de reflexió i lluita contra les polítiques regressives i de retallades que s’estan produint en el nostre territori. En aquest espai, famílies, AMPAs, estudiants, docents, monitors i monitores de temps de lleure, veïns, veïnes,  debatem, reflexionem, ens mobilitzem i fem xarxa a escala de barri per la defensa de l’escola pública de qualitat.

Consell d’Associacions de Barcelona

La FaPaC forma part del CAB, la plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona. La missió és treballar pel desenvolupament de l’associacionisme i dels seus valors a Barcelona tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució d’organitzacions interessades en l’associacionisme.

Baix Llobregat:

Consell de salut del Baix Llobregat

És l’objecte del Consell de Salut, promoure la participació dels ajuntaments, amb la col·laboració dels agents socials i econòmics, les institucions, entitats, plataformes i associacions comarcals representatives i implicades en els aspectes relacionats amb la salut a la comarca, per recollir propostes pel que fa a la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut a partir de la creació d’un espai estable de debat, a fi de contribuir a la millora de la qualitat dels recursos disponibles.