Mapa de les coordinadores comarcals i de ciutat de la aFFaC

2.360 AFA

distribuïdes en 41 comarques
i 6 ciutats

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No n'hi han resultats

Vallès Occidental – 234 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 61.515.76.04
Correu electrònic: araceli.llisterri@fapac.cat
Tècnica territorial: Araceli Llisterri

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Barcelona ciutat- 314 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 61.981.87.11
Correu electrònic: nacho.pallas@fapac.cat
Tècnic territorial: Nacho Pallàs

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Barcelonès – 113 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 61.981.87.11
Correu electrònic: nacho.pallas@fapac.cat
Tècnic territorial: Nacho Pallàs

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Alt Camp – 26 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.384.88.97
Correu electrònic: tere.franch@fapac.cat
Tècnica territorial: Tere Franch

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Alt Empordà – 77 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 67.057.70.66
Correu electrònic: raquel.granell@fapac.cat
Tècnic territorial: Raquel Granell

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Alt Penedès – 55 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.372.88.79
Correu electrònic: ascen.urena@fapac.cat
Tècnica territorial: Ascensió Ureña

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Alt Urgell – 14 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Alta Ribagorça – 2 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Anoia – 55 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.384.88.97
Correu electrònic: tere.franch@fapac.cat
Tècnica territorial: Tere Franch

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Bages – 66 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 61.596.32.76
Correu electrònic: flavia.esposito@fapac.cat
Tècnica territorial: Flavia Esposito

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Baix Camp – 57 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.384.88.97
Correu electrònic: tere.franch@fapac.cat
Tècnica territorial: Tere Franch

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Baix Ebre – 33 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf.66.751.67.16
Correu electrònic: alba.martinez@fapac.cat
Tècnica territorial: Alba Martínez

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Baix Empordà – 53 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 67.057.70.66
Correu electrònic: raquel.granell@fapac.cat
Tècnic territorial: Raquel Granell

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Baix Llobregat – 235 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 61.596.32.76
Correu electrònic: flavia.esposito@fapac.cat
Tècnica territorial: Flavia Esposito

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Baix Penedès – 26 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.384.88.97
Correu electrònic: tere.franch@fapac.cat
Tècnica territorial: Tere Franch

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Berguedà – 25 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.455.03.92
Correu electrònic: ester.font@fapac.cat
Tècnica territorial: Ester Font

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Cerdanya – 10 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Conca de Barberà – 14 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.384.88.97
Correu electrònic: tere.franch@fapac.cat
Tècnica territorial: Tere Franch

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Garraf – 41 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.372.88.79
Correu electrònic: ascen.urena@fapac.cat
Tècnica territorial: Ascensió Ureña

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Garrigues – 16 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Garrotxa – 25 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.455.03.92
Correu electrònic: ester.font@fapac.cat
Tècnica territorial: Ester Font

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Gironès – 81 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 67.057.70.66
Correu electrònic: raquel.granell@fapac.cat
Tècnic territorial: Raquel Granell

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Maresme – 130 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 62.508.43.09
Correu electrònic: raquel.querol@fapac.cat
Tècnica territorial: Raquel Querol

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

n

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Moianès – 9 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.455.03.92
Correu electrònic: ester.font@fapac.cat
Tècnica territorial: Ester Font

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Montsià – 20 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf.66.751.67.16
Correu electrònic: alba.martinez@fapac.cat
Tècnica territorial: Alba Martínez

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Noguera – 38 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Osona – 69 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.455.03.92
Correu electrònic: ester.font@fapac.cat
Tècnica territorial: Ester Font

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Pallars Jussà – 8 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Pallars Sobirà – 9 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Pla de l’Estany – 15 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 67.057.70.66
Correu electrònic: raquel.granell@fapac.cat
Tècnic territorial: Raquel Granell

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Pla d’Urgell – 24 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Priorat – 10 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf.66.751.67.16
Correu electrònic: alba.martinez@fapac.cat
Tècnica territorial: Alba Martínez

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Ribera d’Ebre – 15 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf.66.751.67.16
Correu electrònic: alba.martinez@fapac.cat
Tècnica territorial: Alba Martínez

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Ripollès – 18 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.455.03.92
Correu electrònic: ester.font@fapac.cat
Tècnica territorial: Ester Font

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Segarra – 15 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Segrià – 100 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Selva – 55 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 67.057.70.66
Correu electrònic: raquel.granell@fapac.cat
Tècnic territorial: Raquel Granell

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats

EINF1C
Educació Infantil primer cicle

EINF2C, PRIM
Educació infantil de segon cicle i primària

EINF2C, PRIM, ESO
Educació infantil de segon cicle, primària i secundària

ESO
Educació secundària

EE
Educació Especial

AT
Altre: Teatre

AM
Altre: Música

Solsonès – 6 AMPES / AFES federades a la FAPAC

Telf. 66.370.10.21
Correu electrònic: roser.marti@fapac.cat
Tècnica territorial: Roser Martí

Tornar al mapa general

Aconseguir indicacions

  mostra les opcions

No hi han resultats