Educació Pública

Educació Pública2020-10-21T09:57:48+02:00

L’educació pública és l’element primordial per a garantir la igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència i, alhora, és l’eina que ens ajuda a combatre les desigualtats a la societat. Defensem que l’educació, en tant que dret bàsic, ha de ser gratuïta, laica, integradora, inclusiva, feminista, equitativa, democràtica i de qualitat.

Qualsevol ingerència privada al dret bàsic a l’educació suposa un perill per la justícia social i no garanteix la igualtat d’oportunitats. Per aquesta raó, entenem que és responsabilitat de l’Administració vetllar perquè tots els infants i joves tinguin garantit el seu dret a l’educació.

Contingut relacionat

A la recerca de les activitats extraescolars!

Estudi sobre el paper de les AFA en la promoció i organització de les activitats extraescolars

Decret d’admissions

Aportacions de la FaPaC a la consulta pública prèvia al Decret d’Admissió a centres sufragats amb fons públics

Estudi 2019:

La contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català

Jornada de Tardor 2019

L’externalització de l’educació