Tot i que cada AFA és diferent i té una manera de fer, us proposem algunes recomanacions
que influeixen positivament en el bon funcionament de l’associació.