934 35 76 86|affac@affac.cat

La FaPaC presenta al·legacions al Decret d’Admissió i al Decret de Concerts Educatius

La FaPaC presenta al·legacions al Decret d’Admissió i al Decret de Concerts Educatius i exigeix que el Departament garanteixi el dret a l’educació en condicions d’igualtat i no discriminació

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) s’oposa als plantejaments que el Departament d’Educació exposa tant al Decret d’Admissió com al de Concerts Educatius perquè considera que ambdues normatives consoliden el model de col·laboració pública-privada en el sistema educatiu català i atorguen nous privilegis a l’escola privada concertada.

Pel que fa al Decret d’Admissió, la FaPaC assegura que, tal com passa amb el Pacte contra la Segregació, la proposta del Departament no aborda en cap cas els motius reals que provoquen aquesta segregació, entre d’altres, l’existència d’una doble xarxa educativa que beneficia els centres privats en detriment dels públics; el mal anomenat dret d’elecció de centre; la manca de representació de les famílies en els òrgans de decisió, i l’infrafinançament de l’escola pública.

En relació al Decret de Concerts Educatius, la FaPaC ha criticat que es tracta d’una proposta innecessària per donar resposta a les obligacions que estableix la normativa tant a nivell estatal com autonòmic. A més a més, la FaPaC al·lega que el nou decret consolida el model educatiu de titularitat privada finançat per l’administració pública, trenca el consens dels anys 80 que establia els concerts com una mesura transitòria i no garanteix la llibertat religiosa de les famílies que no volen rebre una educació catòlica.

Per a més informació, podeu consultar les al·legacions de la FaPaC al Decret d’Admissió i al Decret de Concerts Educatius:

DARRERES NOTÍCIES

CATEGORIES

Comparteix

Go to Top