934 35 76 86|affac@affac.cat

Educació inclusiva

No es pot parlar del dret fonamental a l’educació, universal i gratuïta, si el sistema educatiu públic no és inclusiu. A la FaPaC entenem que la diversitat és un valor fonamental de desenvolupament i progrés humà que ha d’estar integrat dins el nostre sistema educatiu, des d’una perspectiva que no faci diferència entre un “nosaltres” i un “ells o elles”. Apostar per l’educació inclusiva vol dir treballar per una educació crítica, democràtica i innovadora. L’educació inclusiva és el reconeixement del dret fonamental a l’educació, en condicions d’igualtat i equitat, de totes les persones, independentment del seu origen, naixença, ètnia, gènere, religió, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

Notícies relacionades

Go to Top