El projecte “Homes-AFA: Programa de formació per a la corresponsabilitat dels homes vers les cures a través de les AFA”, finançat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu corresponsabilitzar als homes en la tasca de cures dels seus fills/es des d’una perspectiva interseccional per avançar cap a una criança i paternitat igualitària. D’aquesta manera, es treballa per avançar cap a la igualtat de gènere en les cures i en un canvi de cultura de gènere als centres educatius de Catalunya. 

A través d’aquest projecte, es busca l’acompliment d’uns objectius específics que són els següents: 

  • Reflexionar amb els homes sobre la seva masculinitat, els usos del temps i la importància de la seva implicació en la tasca de cures dels seus fills i filles.
  • Oferir espais i eines als homes per a dialogar entre ells i implicar-se en les cures de la seva infància i adolescència.
  • Implicar als homes professionals de l’educació en la sensibilització sobre les masculinitats igualitàries i la corresponsabilitat de les cures cap a la resta d’homes de la comunitat educativa.
  • Formar als homes en masculinitats igualitàries i corresponsabilitat de les cures.
  • Contribuir a canviar la cultura de gènere dels centres educatius públics de Catalunya a partir del treball amb els homes per una masculinitat i paternitat igualitària.

El projecte s’articula en 4 línies d’intervenció per arribar al màxim d’homes de la comunitat educativa sensibilitzats i formats arreu del territori català.

Papacita’t Per Bressol

Paternitats Corresponsables: Criança amb NEE

Escola d’Homes Formadors

Papacitats

Papacita’t Per Bressol

Paternitats Corresponsables: Criança amb NEE

Escola d’Homes Formadors

Papacitats

Amb la col·laboració de: