Aquest projecte consisteix en una prova pilot a 8 centres educatius públics de diversos territoris de Catalunya per acompanyar un canvi cultural de gènere en l’àmbit educatiu a través d’actuacions de sensibilització, formació i promoció de nous models de masculinitats igualitàries i de la corresponsabilitat de les cures amb els homes de tota la comunitat educativa.

Destinataris: Homes pares i/o tutors amb fills/es escolaritzades, i homes professionals dels centres educatius.

Inscripció als tallers

Etapes del projecte

1a Fase:

Diagnosi amb els equips directius i homes professionals, i amb els homes pares i/o tutors del centre. (Setembre – Desembre 2023)

  • Per detectar les necessitats i inquietuds sobre les masculinitats igualitàries i la corresponsabilitat de cures, tant des de la visió del centre educatiu com des de la visió dels homes pares i/o tutors del centre. 

2a Fase:

Implementació de la prova pilot als centres educatius participants. (Gener – Juny 2024)

En cada centre educatiu es durà a terme:

  • Tallers formatius a homes pares i/o tutors de 4 sessions de 2 hores sobre masculinitats igualitàries i corresponsabilitat de cures.
  • Tallers formatius a homes professionals del centre educatiu de 4 sessions de 2 hores sobre masculinitats igualitàries i corresponsabilitat de cures.
  • Grups de suport als homes pares i/o tutors, que consten de 2 sessions de 2 hores.

3a Fase:

Avaluació participada: (Juny 2024)

  • Realització d’uns qüestionaris d’avaluació participada amb els homes pares i/o tutors i professionals que es formen en el projecte.

Amb la col·laboració de: