Tallers per a homes amb infància a les Escoles Bressol

El projecte es desenvolupa a totes les comarques de Catalunya duent a terme tallers formatius i participatius dirigits a homes amb infància a les Escoles Bressol on es tractin aspectes com les masculinitats igualitàries o la corresponsabilitat en les cures tenint en compte la paternitat d’aquests homes i/o aspectes de criança positiva i instrumental. 

Destinataris: Homes pares i/o tutors amb infància a les Escoles Bressol. 

Inscripció als tallers

Tallers per a homes amb infància a les Escoles Bressol. Papacita’t Per Bressol!

"(Obligatori)" indicates required fields

Informació personal

Etapes del projecte

1a Fase:

Diagnosi a les Direccions de les Escoles Bressol de Catalunya i creació dels tallers formatius. (Setembre – Desembre 2023)

  • Per detectar les necessitats i inquietuds sobre les masculinitats igualitàries i la corresponsabilitat de cures en les escoles bressol. 
  • Per conèixer les necessitats formatives de les Direccions sobre quin taller podria ser d’interès pels homes pares i/o cuidadors del seu centre.

2a Fase:

Implementació dels tallers formatius a les 43 comarques de Catalunya: (Gener – Juny 2024)

  • Taller d’una hora i mitja (sobre masculinitats igualitàries o criança instrumental) segons l’elecció de les Direccions.

3a Fase:

Avaluació participada: (Gener – Juny 2024)

  • Realització d’uns qüestionaris d’avaluació participada amb els homes pares i/o tutors que assisteixen i participen en els tallers formatius.

Amb la col·laboració de: