A. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

  • Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya aFFaC (G08850299)
  • Cartagena, 245, àtic 08025 Barcelona ( BARCELONA )
  • [email protected]

B. FINALITATS DEL TRACTAMENT:

  • Ús i publicació de la imatge (fotografia i vídeo) en pàgina web i/o xarxes socials, per la difusió del projecte “Homes-AFA: Programa de formació per a la corresponsabilitat dels homes vers les cures a través de les AFA” liderat per l’aFFaC en col·laboració amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de Catalunya. 

C. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

  • Consentiment per ús i publicació de la seva imatge.

D. DESTINATARIS DE  LES SEVES DADES PERSONALS:

  • Es publicaran a la web i altres espais públics com xarxes socials i mitjans de comunicació.

E. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES:

  • Les fotografies i vídeos es conservaran mentre siguin publicades als mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades

F. DRETS

  • Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).