934 35 76 86|affac@affac.cat

Igualtat i no discriminació

Igualtat i no discriminació2024-03-26T22:43:45+01:00

El dret a l’educació és un dret fonamental i, per tant, està subjecte al principi d’igualtat i no discriminació. És l’Administració pública, doncs, qui ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats en matèria educativa, sense que estiguin sotmeses a cap contraprestació econòmica que pugui limitar l’accés a aquest dret.

L’Administració té l’obligació, per tant, de garantir que l’escola pública sigui una opció per a totes les persones, amb independència del seu sexe, gènere, origen ètnic o social, llengua, religió, capacitats físiques, orientació sexual, nivell socioeconòmic o qualsevol altra circumstància social o personal.

Contingut relacionat

#ElFuturÉsPública

Campanya per exigir als partits polítics un posicionament clar sobre el model educatiu que defensen abans de les eleccions del 14F.

Decret d’admissions

Aportacions de l’aFFaC a la consulta pública prèvia al Decret d’Admissió a centres sufragats amb fons públics

Jornada de debat (octubre 2018)

Educació intercultural: La qüestió religiosa

Go to Top