934 35 76 86|affac@affac.cat

Temps i escola

Temps i escola2023-10-09T13:01:19+02:00

El dret a l’alimentació de qualsevol alumne és inherent al dret a l’educació. L’aFFaC considera el temps de migdia com a temps educatiu, i defensa un model de menjadors universal, gratuït, inclusiu i basat en el principi d’igualtat i no discriminació.

En coherència amb aquests valors, entenem que és l’Administració qui ha de prestar aquest servei de manera directa, garantint el temps de migdia com a part del dret a l’educació. Perquè la gestió pública dels menjadors escolars és l’única manera de garantir que tots els infants i joves de l’escola pública puguin accedir a una correcta alimentació sense que es tingui en compte el seu nivell socioeconòmic.

Go to Top