• Sol·licitud del certificat de delictes sexuals

El certificat de delictes sexuals és un document que permet acreditar que les persones que treballen en contacte amb menors (ja siguin professionals o voluntàries) no tenen antecedents per delictes de naturalesa sexual. L’han de presentar obligatòriament totes les persones que estiguin en contacte amb l’AFA (monitors/es d’acollida matinal, d’extraescolars, menjadors, etc.).

L’aFFaC posa a disposició de totes les AFA una guia per sol·licitar el certificat de delictes sexuals: