• Casals de lleure

Els casals ofereixen als infants la possibilitat de fer activitats de lleure a prop del seu entorn habitual alhora que assoleixen aprenentatges molt valuosos per al seu desenvolupament. És important que les AFA gestionin els casals de lleure perquè, per a molts infants d’entorns desafavorits, són l’única oportunitat de poder gaudir d’un temps de lleure de qualitat.

Característiques

  • Es fan al municipi i els nens i nenes tornen cada dia a casa seva. Acostumen a ser les activitats de vacances més vinculades a l’escola.
  • S’acostumen a dur a terme en torns setmanals o quinzenals i admeten una gran flexibilitat (horaris de matins, tardes, o tot el dia; amb menjador inclòs o sense, etc.).
  • Aprofiten els recursos culturals i els equipaments esportius del municipi. Es fan en instal·lacions escolars, municipals o a les entitats de lleure.

Regulació

  • Els casals estan regulats pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
  • Segons el decret, els monitors participants han de tenir el títol de monitora o monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil i que estiguin coordinades per una  directora o un director d’activitats  de lleure infantil i juvenil.