934 35 76 86|affac@affac.cat

L’aFFaC crida a desobeir davant les avaluacions externes de 6è

L’aFFaC crida a desobeir davant les avaluacions externes de 6è

Un any més, el Govern de la Generalitat convoca les avaluacions externes de 4t d’ESO per als propers 17 i 18 de febrer de 2021 i les de 6è de primària per als dies 4,5 i 6 de maig de 2021.

A Catalunya, tant les avaluacions externes de 6è i 4t d’ESO com les proves diagnostiques de 3r, es troben regulades als arts.17 i 18 del Decret 119/2015, 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i a la disposició transitòria del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria i han de servir per avaluar el nostre sistema educatiu.

Aquesta avaluació ha de permetre fer una prospectiva recollint tota la informació possible sobre el grau d’assoliment dels objectius educatius en tots els àmbits del sistema, des dels mètodes d’ensenyament, els processos i les estratègies d’aprenentatge i els resultats obtinguts pels alumnes, a l’exercici de la funció docent, la funció directiva, el funcionament dels centres educatius, la implicació de les famílies, la Inspecció d’Educació, els serveis educatius i la mateixa Administració educativa.

Així doncs, la finalitat d’aquestes proves és conèixer en quin estat es troba el nostre sistema educatiu per tal que el Departament d’Educació pugui prendre les mesures pertinents.

Davant aquesta situació, les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) no podem fer altra cosa que posar el focus en l’observació de les finalitats de les proves externes i diagnòstiques, ja que aquesta no és pas avaluar l’alumnat, sinó el funcionament i l’organització del sistema educatiu. Donat que la finalitat d’aquestes proves és avaluar el sistema educatiu, es fa difícil entendre perquè el pes de les mateixes recau en l’alumnat.

Entenem doncs, que aquesta voluntat política d’examinar l’alumnat va molt més enllà de la necessitat d’avaluar el sistema educatiu, ja que per a l’únic que té utilitat és per establir una competència ferotge entre centres educatius dins la mateixa xarxa d’escola pública i en conseqüència la privatització i la mercantilització del sistema educatiu públic de Catalunya. Per aquesta raó:

  • Rebutgem la fal·làcia de l’avaluació del sistema educatiu i l’estandardització de les proves.
  • Rebutgem la sobre avaluació.
  • Rebutgem les avaluacions estandarditzades que no tenen en compte la inclusivitat.
  • Rebutgem la mirada dels resultats quantificables.
  • Rebutgem les proves de final d’etapa i el condicionament de l’estudiant.

I per raons polítiques i socials:

  • Rebutgem l’avaluació parcial del sistema educatiu.
  • Rebutgem els rànquings i la competència entre les escoles públiques.
  • Rebutgem la fiscalització extraordinària de la tasca docent.

Per acabar, i per totes aquestes raons, des de l’aFFaC, donem suport a qui vol desobeir. Finalment, us volem compartir el document amb tot l’argumentari de l’aFFaC sobre la desobediència davant les avaluacions externes de 6è.

Comparteix

2021-04-29T11:54:42+02:0022 abril 2021|INCIDÈNCIA POLÍTICA|
Go to Top