Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals
i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere

La majoria de centres educatius públics de Catalunya utilitzen plataformes digitals educatives de corporacions tecnològiques com ara Google o Microsoft. Un procés de digitalització que s’ha accelerat arran de la pandèmia de la Covid-19. 

Davant d’aquesta realitat, resulta essencial analitzar les conseqüències d’aquest fenomen, especialment de cara a promoure el disseny de polítiques educatives que permetin garantir aspectes com ara la protecció de la privadesa dels i les usuàries de plataformes digitals a les escoles, o la cura dels drets de la infància.

El projecte edDIT investiga els usos d’aquestes plataformes digitals a les escoles i instituts públics. A partir d’aquesta anàlisi, el projecte  permetrà conèixer les conseqüències d’aquest ús sobre els drets de la infància des d’un enfocament de gènere

Posteriorment, s’espera difondre aquest coneixement a tota la comunitat educativa, així com a les administracions públiques, universitats i altres actors socials a nivell nacional i internacional.

Estat del projecte

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

Generar coneixement a escala nacional i internacional sobre les conseqüències de l’ús de les plataformes educatives digitals de corporacions tecnològiques sobre els drets humans de la infància des d’un enfocament de gènere en el sistema educatiu públic català.

Quin és el públic destinatari?

– Comunitat educativa Catalunya
– Administracions públiques amb competències a nivell educatiu
– Universitats i actors socials a nivell nacional i internacional.

Amb la col·laboració de:

Quin impacte tindrà?

La comunitat educativa catalana, actors socials, de recerca i polítics a nivell nacional i internacional prenen coneixement sobre les conseqüències de l’ús de plataformes educatives digitals de corporacions tecnològiques sobre els drets de la infància, en particular de les nenes i adolescents.

Quina és la duració del projecte?

Del 2022 al 2024