Valoració final de l'entitat / institució que ha demanat una activitat formativa

Valoració general sobre el desenvolupament de l'activitat, i grau de satisfacció.

  • DADES DE L'ENTITAT / INSTITUCIÓ

  • SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Si no s'ha facilitat material, indica si creus que hagués calgut, i de quin tipus.