Uns dies abans del curs rebràs al teu correu electrònic
les claus d’accés i les instruccions per seguir el curs.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

🙋 Assistència: el curs es podrà seguir presencialment i per streaming. 
📍 Lloc: Associació de Mestres Rosa Sensat (Av. de les Drassanes, 3, Barcelona).
📅 Dates: 23, 24, 25, 30 i 31 de gener de 2024.
🕟 Horari: de 17:30 h a 20:30 h.

🎫 Preus:

>> Preu curs general: 50€
>> Preu curs persones jubilades, a l’atur, famílies nombroses, monomarentals/monoparentals o persones amb discapacitat reconeguda: 25€ (es demanarà documentació acreditativa).
>> Preu curs membres d’AFA federades a l’aFFaC: 6€*
>> Preu curs menors de 23 anys i estudiants: 6€*
>> Preu per sessió: 15€

*Si ets docent i vols obtenir el reconeixement del Departament d’Educació hauràs de pagar la totalitat del curs (50€) o, si compleixes les condicions, el preu reduït (25€).

📜 Les persones inscrites que segueixin, com a mínim, el 80% del curs obtindran un certificat d’assistència reconegut per l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona.

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Coop de mà

PRESENTACIÓ

Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) inaugurem el nostre 6è Curs Anual, que aquest any girarà entorn els conceptes de Neuroeducació i educació inclusiva. Volem construir les bases i donar resposta amb eines que tinguin un veritable impacte davant les diverses necessitats d’aprenentatge que l’alumnat té a l’aula, amb l’objectiu final d’aconseguir apropar-nos a una escola més inclusiva.

Un any més, l’aFFaC ofereix un espai formatiu que posa a disposició de tota la comunitat educativa (equips docents, equips directius, educadores, psicòlogues, pedagogues, integradores, estudiants d’educació, famílies, voluntàries i altres agents) un seguit de recursos i eines per ampliar i compartir coneixements.

DESTINATÀRIES

El 6è curs anual aFFaC s’adreça, principalment, a:

 • Professorat i equips directius de centres educatius.
 • Personal d’educació especialitzada (pedagogues, psicòlogues, educadores i integradores socials, logopedes…).
 • Estudiants d’educació, psicologia, sociologia, antropologia, ciències polítiques, etc.
 • Famílies i altres agents de la comunitat educativa.
 • Qualsevol persona interessada en la matèria.

El 6è curs anual de l’aFFaC se centrarà en tractar la neuroeducació i l’educació inclusiva per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge significatiu de l’alumnat i identificar diverses estratègies didàctiques inclusives per tot l’alumnat.

Una de les línies més clares i representatives que defensem a l’aFFaC és l’escola pública de qualitat i inclusiva, i és per això que en els darrers anys hem fet diverses accions d’incidència política i social per tal de reclamar que aquests eixos es compleixin. En aquest curs, ens volem acompanyar de l’expertesa i ciència sobre educació per tal de fomentar que la pràctica educativa es treballi des d’una base sòlida neurològicament i amb perspectiva de qualitat i inclusió.

 • Jesús Soldevila, Doctor en educació inclusiva, psicopedagog i coordinador del Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) de la UVic-UCC.
 • Gerardo Echeita, Doctor en Psicologia. Professor Titular del Dept. Interfacultatiu de Psicologia Evolutiva i de l’Educació (Universidad Autónoma de Madrid). Expert en matèria d’atenció a la diversitat i polítiques sobre inclusió educativa. Ha treballat com a consultor o expert per a diverses organitzacions internacionals (UNESCO, OCDE, UNICEF, AEDNEE) i és membre de l’Institut d’Integració en la Comunitat (INICO, USAL).
 • Anna Carballo Márquez, Psicòloga i Doctora en Neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora lectora del Grau en Psicologia i de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. Investigadora i formadora sobre les aplicacions neurocientífiques al camp educatiu.
 • Jose Ramón Gamo Especialista en Audició i Llenguatge, Neuropsicologia infantil i del Desenvolupament. Director tècnic de la Fundació Educació Activa y director psicopedagògic del Projecto Lumen d’atenció educativa i psicològica. Formador en neurodidàctica i Director del Màster de Neurodidàctica de la Universitad Rey Juan Carlos de Madrid.
 • David Bueno, Doctor en biologia i professor i investigador de la secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. Codirector de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1st
 • Maria Portella, Psicòloga i doctora en Neurociències. Investigadora de l’Institut de Recerca del Hospital de Sant Pau de Barcelona i coordinadora del grup de recerca en Trastorns Psiquiàtrics, escriptora i divulgadora sobre el trastorn de l’espectre autista.
 • Elena Monfort, Mestra d’educació especial, dedicada des de fa més de 30 anys a l’Educació inclusiva. Formadora d’Educació Inclusiva (RAI/FEI) pel Departament d’Educació i Dinamitzadora d’Educació Inclusiva als Serveis Territorials del Penedès.
 • Jose Blas García, Mestre d’escola formal i aules hospitalàries amb més de 38 anys de dedicació, professor associat de la  Universitat de Murcia, formador i assessor de professorat sobre metodologies inclusives, DUA i aprenentatge multinivell.
 • Marta Dueñas, Mestra i especialista en pedagogia terapèutica a Vilafranca del Penedès. Referent de Suport a la Inclusió, i psicopedagoga, acompanyant a famílies en la criança dels seus fills i filles neurodivergents. Defensora de la universalització de les mesures i convivència neurodiversa, amb un model conscientment respectuós, divers i ajustat no només de l’alumnat sinó també de tota la comunitat educativa.
 • Núria Porcar Mallén i Elsa Onuki Esteban. Mestres i psicopedagogues de Pedagogia Terapèutica a CEEPSIR La Ginesta: Juntes treballen fent suport als equips directius i docents d’escoles i centres d’educació secundària dotant d’eines per mesures intensives i per promoure i aconseguir un sistema educatiu més inclusiu.

PROGRAMA

Aquesta 6a edició del curs anual aFFaC es desenvoluparà al voltant de 5 grans temes:

23 de gener, de 17:30 h a 20:30 h
Primera sessió: Educació inclusiva: l’estat de la qüestió
, a càrrec de Jesús Soldevila i Gerardo Echeita.

24 de gener, de 17:30 h a 20:30 h
Segona sessió: Neurociència, emocions i educació inclusiva, a càrrec d’Anna Carballo Màrquez i Jose Ramón Gamo.

25 de gener, de 17:30 h a 20:30 h
T
ercera sessió: Neuroeducació i aprenentatge, a càrrec de David Bueno i María Portella.

30 de gener, de 17:30 h a 20:30 h
Quarta sessió: Disseny universal per a l’Aprenentatge a l’aula, a càrrec d’Elena Monfort Pinillos i Jose Blas García.

31 de gener, de 17:30 h a 20:30 h
Cinquena sessió: Mesures addicionals i intensives per centres inclusius a càrrec de Marta Dueñas, Núria Pocar Mallen i Elsa Onuki Esteban, del grup CEEPSIR la Ginesta.

RECONEIXEMENT

El 6è Curs anual de l’aFFaC compta amb els reconeixements dels següents organismes:

1. IDP-ICE (Universitat de Barcelona): un reconeixement que té els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Les persones que vulguin la certificació de la IDP-ICE també s’hauran d’ inscriure, un cop feta la inscripció a la web de l’aFFaC, en l’aplicatiu d’aquests organismes a través d’aquest enllaç.

La inscripció estarà oberta fins al dia 22 de gener.

El certificat d’aquests curs es pot utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indici cada convocatòria.

Per tal d’obtenir el reconeixement de l’ICE és necessari assistir, com a mínim, al 80% de les classes.

2. FUB- UVic-UCC: Aquest curs de formació en neuroeducació i educació inclusiva és expedit per la Fundació Universitària del Bages, La universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

📜 Les persones inscrites que segueixin més del 80% del curs obtindran un certificat d’assistència reconegut per la FUB- UVic-UCC. 

3. Departament d’Educacióels i les docents poden optar a sol·licitar el reconeixement de formació per al professorat del Departament d’Educació. Per obtenir aquest reconeixement, les assistents hauran de seguir una avaluació continuada que consistirà en:

1) Una enquesta inicial
2) Un qüestionari al final de cada tema
3) L’elaboració d’un treball final

📜 El Departament d’Educació incorporarà automàticament la formació realitzada a l’expedient de les persones que hagin assistit al 80% del curs i hagin superat l’avaluació continuada.

INSCRIPCIONS

Per a inscriure’t al curs, emplena el següent formulari. Tingues en compte que, encara que moltes de les classes es faran en castellà, l’idioma vehicular del curs és el català. Per aquest motiu, tant les presentacions com algunes de les classes es faran en aquest idioma.