Valoració final d'activitat per part de la persona formadora

Valoració global que fa la persona formadora de l'activitat que ha realitzat (com s'ha desenvolupat en general i si hi ha hagut alguna incidència remarcable). Destacar els aspectes qualitatius de l'activitat.

  • DADES IDENTIFICATIVES

  • SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Si no s'ha facilitat material, indica si creus que hagués estat convenient fer-ho, i de quin tipus.