Òrgans de govern
Equip tècnic
Òrgans de govern
Equip tècnic

Òrgans de govern

L’aFFaC té dos òrgans de govern:

Assemblea General

És l’òrgan de màxima decisió i on estan representades les 2.360 AFA associades a l’aFFaC.

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LES AFA

Baix Llobregat
Barcelona Comarques
Barcelona ciutat
Camp de Tarragona
Girona
Lleida
Maresme-Vallès Oriental
Regió Central
Terres de l’Ebre
Vallès Occidental

TOTAL
233
208
306
197
326
256
270
225
74
230

2.325

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE CENTRES EDUCATIUS DE LES AFA FEDERADES

Escoles Dintre Zer 253
Escoles 1.358
Instituts 328
Instituts/Escola 46
Escoles Infantils 313
Altres 27

TOTAL
253
1.358
328
46
313
27

2.325

Junta Directiva

Formen part d’aquest òrgan de govern les persones elegides per l’Assemblea General per exercir la representació i administració de l’aFFaC.

Belén Tascón
Belén TascónPresidenta
Javier Castelló
Javier CastellóSecretari
Núria Muñoz
Núria MuñozVocal
Jordi de Carreras
Jordi de CarrerasVocal
Esther Murillo
Esther MurilloVocal
Santi Moreno
Santi MorenoVocal
Ester Martínez
Ester MartínezVocal
Andrea Tuset
Andrea TusetVocal