Foment de la participació de l’alumnat i les famílies dins de la comunitat educativa.