Mentoria d'AFA - Informació prèvia

Informació de l'AFA

Indica les dades de l'AFA
(ho porta una gestoria, feu alguna declaració IVA, IRPF,....,)
(qui porta els comptes, com paguen les famílies, si feu rebuts, qui te signatura als comptes bancaris, .....)
(si teniu comissions, quantes reunions feu, com recolliu els acords, com us comuniqueu, ...)