Aquest projecte d’aFFaC amb Verificat sensibilitza als i les adolescents de la ciutat de Barcelona contra els discursos d’odi i la discriminació a Internet a través de càpsules digitals de fact-checking d’aquests discursos d’odi a Internet i a les xarxes socials contra determinats col·lectius discriminats per raó de gènere, orientació sexual, edat, ètnia o origen, pensament, religió, condició socioeconòmica i/o qualsevol altra circumstància personal.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

L’objectiu general del projecte és sensibilitzar i capacitar a l’alumnat de secundària de la ciutat de Barcelona contra els discursos discriminatoris i d’odi a Internet. D’aquesta manera, es busca donar eines al públic jove per fer un ús responsable d’Internet i combatre les discriminacions contra col·lectius diversos.

Quin és el públic destinatari?

– Alumnat de secundària de la ciutat de Barcelona

Quan es va iniciar el projecte?

2022

Quin impacte tindrà?

Amb aquest projecte, el públic jove de la ciutat de Barcelona disposa d’eines per a combatre la discriminació i els discursos d’odi a Internet. També se sensibilitza sobre la discriminació a Internet contra els col·lectius vulnerables des d’una perspectiva feminista, intercultural i ecosocial.

Amb la col·laboració de:

Amb el finançament de: