Tothom l’AFA és un projecte que porta més d’una dècada fomentant la participació de les famílies d’orígens diversos al sistema educatiu català.

Aquest projecte inclou activitats interculturals de formació, gestió i coordinació, entre d’altres, que ofereixen orientacions i recursos per tal d’enfortir les AFA i potenciar la participació de totes les famílies del centre, especialment en contextos amb una diversitat cultural molt marcada.

Els Tothom a l’AFA s’ofereixen a alguns centres i AFA prèviament seleccionades, normalment amb un alt percentatge de famílies de procedències diverses i amb ganes d’explorar i treballar, des d’una perspectiva intercultural, la participació de totes les famílies.  El projecte també inclou diagnosis i plans d’enfortiment per a activar a les AFA que es troben en una situació associativa de debilitat o fragilitat amb l’objectiu de formalitzar i/o activar AFA en els entorns on no n’hi ha o, si n’hi ha, no estan actives.

Els últims anys, les mares i tutores migrants estan assumint un rol agent en la promoció de la participació d’altres famílies d’orígens i de cultures diverses en l’associacionisme educatiu.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

Va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de fomentar l’acollida i la participació de les famílies immigrades a les AFA. Amb el pas del temps, el projecte busca trencar amb les dificultats amb què es troben moltes famílies, especialment les migrades i de diverses cultures, per participar en el sistema educatiu català.

Els objectius actualment del projecte són:
– Incrementar la participació de les famílies, en especial les d’origen immigrant i d’origen cultural divers en la vida associativa de les AFA i en la comunitat educativa del seu centre.
– Contribuir a la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives de les famílies migrants i d’origen cultural divers sense discriminació per raó d’origen.

Quin és el públic destinatari?

– Famílies d’origen migrant i de cultures diverses dels centres escolars.
– AFA dels centres escolars.
– Direccions dels centres escolars.
– La resta de la comunitat educativa (resta de famílies, alumnat i professorat).

Quan es va iniciar el projecte?

2009 fins l’actualitat

Quins són els impactes del projecte?

– Generar canvis que contribueixen a superar les barreres que impedeixen la participació de les famílies en les comunitats educatives.
– Enfortir la interacció i cooperació de les famílies d’origen immigrant i d’altres cultures amb el centre educatiu.
– Incrementar la participació de les famílies d’origen immigrant i d’altres cultures en el sistema educatiu.
– Reforçar l’associacionisme intercultural en el sistema educatiu català.

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

Imatges d’alguns tallers “Tothom a l’AFA”:

Llibre “Ben(nou)vingut”

El llibre “Nou (ben) vingut” és un recull de bones pràctiques d’acollida a la ciutat de l’Hospitalet impulsat pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CELH). La publicació conté un capítol escrit per l’aFFaC on s’explica el projecte Tothom a l’AFA i la seva implementació i evolució a l’Hospitalet. Al llarg del capítol, podem veure com ha evolucionat el projecte per adaptar-se als canvis socials, culturals i demogràfics de l’Hospitalet, alhora que analitzem quin ha estat el seu impacte en el teixit associatiu i la comunitat educativa de la ciutat.

Premis i reconeixements

Finalista del concurs EPA ALCUIN AWARD 2022