Project Description

Tothom l’AFA és un projecte que porta més d’una dècada fomentant la participació de les famílies d’orígens diversos al sistema educatiu català.

Aquest projecte inclou activitats interculturals de formació, gestió i coordinació, entre d’altres, que ofereixen orientacions i recursos per tal d’enfortir les AFA i potenciar la participació de totes les famílies del centre, especialment en contextos amb una diversitat cultural molt marcada.

Els Tothom a l’AFA s’ofereixen a alguns centres i AFA prèviament seleccionades, normalment amb un alt percentatge de famílies de procedències diverses i amb ganes d’explorar i treballar, des d’una perspectiva intercultural, la participació de totes les famílies.  El projecte també inclou diagnosis i plans d’enfortiment per a activar a les AFA que es troben en una situació associativa de debilitat o fragilitat amb l’objectiu de formalitzar i/o activar AFA en els entorns on no n’hi ha o, si n’hi ha, no estan actives.

Els últims anys, les mares i tutores migrants estan assumint un rol agent en la promoció de la participació d’altres famílies d’orígens i de cultures diverses en l’associacionisme educatiu.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

Va néixer l’any 2009 amb l’objectiu de fomentar la participació de les famílies del sistema educatiu públic a les AFA. Amb el pas del temps, el projecte busca trencar amb les dificultats amb què es troben moltes famílies, especialment les migrades i de diverses cultures, per participar en el sistema educatiu català.

Els objectius actualment del projecte són:
– Incrementar la participació de les famílies, en especial les d’origen immigrant i d’origen cultural divers en la vida associativa de les AFA i en la comunitat educativa del seu centre.
– Contribuir a la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives de les famílies migrants i d’origen cultural divers sense discriminació per raó d’origen.

Quin és el públic destinatari?

– Famílies d’origen migrant i de cultures diverses dels centres escolars.
– AFA dels centres escolars.
– Direccions dels centres escolars.
– La resta de la comunitat educativa (resta de famílies, alumnat i professorat).

Quan es va iniciar el projecte?

2009 fins l’actualitat

Quins són els impactes del projecte?

– Generar canvis que contribueixen a superar les barreres que impedeixen la participació de les famílies en les comunitats educatives.
– Enfortir la interacció i cooperació de les famílies d’origen immigrant i d’altres cultures amb el centre educatiu.
– Incrementar la participació de les famílies d’origen immigrant i d’altres cultures en el sistema educatiu.
– Reforçar l’associacionisme intercultural en el sistema educatiu català.

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

Imatges d’alguns tallers “Tothom a l’AFA”:

Llibre “Ben(nou)vingut”

El llibre “Nou (ben) vingut” és un recull de bones pràctiques d’acollida a la ciutat de l’Hospitalet impulsat pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CELH). La publicació conté un capítol escrit per l’aFFaC on s’explica el projecte Tothom a l’AFA i la seva implementació i evolució a l’Hospitalet. Al llarg del capítol, podem veure com ha evolucionat el projecte per adaptar-se als canvis socials, culturals i demogràfics de l’Hospitalet, alhora que analitzem quin ha estat el seu impacte en el teixit associatiu i la comunitat educativa de la ciutat.