PROGRAMES DE RETORN

Programes de retorn (JOVES)

Nom programa

Explicació

Ofert per

Públic/Privat

Edat

Enllaç

Programa de Noves Oportunitats

Projecte que estimula el lideratge dels ajuntaments en la prevenció i lluita contra l’abandonament escolar prematur per mitjà d’un sistema d’orientació i acompanyament a joves (de 16 a 24 anys).

Generalitat de Catalunya

Públic

16-24

Projectes singulars

Programa de retorn per reforçar les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, i que ofereix formació especialitzada per treballar en sectors laborals concrets, i dona suport a l’emprenedoria o mobilitat internacional.

Generalitat de Catalunya

Públic

Projecte AVANÇA!

Té per objectiu insertar laboralment o retornar la sistema educatiu els i les joves que han abandonat els estudis universitaris o de cicle formatiu de grau superior, descobrint els punts forts a través d’una avaluació del perfil competencial.

Generalitat de Catalunya

Públic

Programa Referents d'Ocupació Juvenil

Té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Generalitat de Catalunya

Públic

Escuela Municipal de Segundas Oportunidades

Té per objectiu facilitar el retorn al sistema educatiu als joves d’entre 16 i 25 anys que han interromput el seu itinerari en l’etapa obligatòria o en l’etapa postobligatòria.

Ajuntament de Barcelona

Públic

16-24

Programes de retorn (FAMÍLIES)

Nom programa

Explicació

Ofert per

Públic/Privat

Adreçat a

Enllaç

Projectes singulars

Programa de retorn per reforçar les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, i que ofereix formació especialitzada per treballar en sectors laborals concrets, i dona suport a l’emprenedoria o mobilitat internacional.

Generalitat de Catalunya

Públic

Famílies i joves

Projecte AVANÇA!

Té per objectiu insertar laboralment o retornar la sistema educatiu els i les joves que han abandonat els estudis universitaris o de cicle formatiu de grau superior, descobrint els punts forts a través d’una avaluació del perfil competencial.

Generalitat de Catalunya

Públic

Famílies i joves

Escuela Municipal de Segundas Oportunidades

Té per objectiu facilitar el retorn al sistema educatiu als joves d’entre 16 i 25 anys que han interromput el seu itinerari en l’etapa obligatòria o en l’etapa postobligatòria.

Ajuntament de Barcelona

Públic

Famílies i joves