PROGRAMES DE PREVENCIÓ

Programes de prevenció (JOVES)

Nom programa

Explicació

Ofert per

Públic/Privat

Edat

Enllaç

Projecte Noves oportunitats educatives 4.10

Projecte que estimula el lideratge dels ajuntaments en la prevenció i lluita contra l’abandonament escolar prematur per mitjà d’un sistema d’orientació i acompanyament a joves (de 16 a 24 anys).

Diputació de Barcelona

Públic

16-24

Programes de prevenció (CENTRES EDUCATIUS)

Nom programa

Explicació

Ofert per

Públic/Privat

Nivell educatiu

Enllaç

Programa Projecta’t

Programa de prevenció de l’abandonament escolar prematur que ofereix suport en horari extraescolar a l’alumnat que cursa primer de batxillerat o primer de cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Consorci d'Educació de Barcelona

Públic

Post obligatòria

Programa Enginy

Recurs d’atenció a la diversitat i la inclusió adreçat a tot l’alumnat d’ESO dels centres públics de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques mitjançant aprenentatges competencials pràctics vinculats a realitats de l’entorn.

Consorci d'Educació de Barcelona

Públic

Secundària

Projecte Èxit

Programa de prevenció que ofereix un acompanyament als infants i adolescents de la ciutat de Barcelona que presenten dificultats en el procés d’aprenentatge mitjançant activitats de reforç escolar als centres educatius.

Consorci d'Educació de Barcelona

Públic

Segon cicle de primària i secundària

Projectes de Vida Professional

Projecte que dona eines al professorat de secundària per orientar i donar suport als i les joves en els seus processos de presa de decisions, amb l’objectiu de facilitar l’accés i el desenvolupament de la seva futura carrera professional.

Ajuntament de Barcelona

Públic

Secundària i Formació Professional