• Presencial

Aquesta formació s’imparteix prèvia contractació per part de l’AFA, el centre educatiu, ajuntaments o altres entitats.

📧 Si vols contractar el curs, envia’ns un correu a:
[email protected].

El taller està conduït per persones formades en integració social, mediació intercultural, educació social o amb experiència contrastada en l’àmbit de la intervenció i/o mediació social. A més, és condició indispensable que les encarregades dels tallers dominin els idiomes de les persones que hi participen. D’aquesta manera, es pretén reconèixer les llengües maternes dins els centres educatius i contribuir a superar una de les principals barreres a la participació, el desconeixement del català o el castellà.

És necessitarà la col·laboració de la direcció del centre i de l’AFA. Al llarg de tots aquests anys, hem comprovat que, sense la implicació d’aquests dos actors, l’èxit d’aquest taller no té un impacte rellevant. La direcció del centre coneix a les famílies i sap com implicar-les, mentre que és indispensable que l’AFA s’involucri en l’activitat, ja que s’està treballant amb la seva base. Un cop es realitza el taller, cal fer un seguiment dels compromisos que cada comunitat ha pres, que seran diferents en cada intervenció, i fer un control de la seva implementació.

⏰ Durada: 5 o 8 sessions de 2h
👥 Destinatàries: Famílies del centre educatiu.
💶 Preu: consultar a [email protected].

Objectius

Aquest taller pretén oferir informació específica i eines pràctiques per a que aquelles persones que fins ara han tingut una participació limitada dins de la comunitat educativa, decideixin quin ha de ser el seu paper en l’àmbit educatiu.

Es tracta d’un taller dirigit a grups de famílies vinculades a un centre educatiu públic amb l’objectiu de crear un espai de trobada més enllà de la porta del centre.

Continguts

1. Reconèixer quines són les seves potencialitats com a grup.

2. Aprenent juntes. Canalitzar les demandes del grup.

3. Escola-Família. Donar a conèixer què espera el sistema educatiu de les famílies pel que fa a la participació.

4. Criança positiva. Detectar quines son les necessitats de les famílies vers l’educació dels seus fills i filles.

5. Voluntariat. Donar a conèixer què és una AFA.

Metodologia

Sessions participatives on hi ha una persona dinamitzadora que té present la diversitat de les participants.

Es pot escollir si es vol fer la formació reduïda (5 sessions de 2h) o l’extensiva (8 sessions de 2h).

En qualsevol dels dos formats hi haurà una sessió de disseny del curs adaptat a cada centre educatiu on es realitzi. Hi participen la direcció del centre, l’AFA i l’aFFaC. Entre tots es concreten els objectius, la periodicitat, el calendari i altres elements sobre l’organització i desenvolupament del taller.