• Online

Actualment aquesta formació no té cap convocatòria oberta.

Aquest curs pretén aprofundir sobre l’educació inclusiva, ja que entenem que no es pot parlar del dret fonamental a l’educació -universal i gratuïta- si el sistema educatiu públic no és inclusiu. La diversitat és un valor fonamental de desenvolupament i progrés humà que ha d’estar integrat dins el nostre sistema educatiu, des d’una perspectiva que no faci diferència entre uns “nosaltres” i uns “ells”. Apostar per l’educació inclusiva vol dir treballar per una educació crítica, democràtica i innovadora.

Entre altres qüestions, aquest curs parteix de la necessitat d’estudiar i comprendre:

 • L’educació inclusiva com a mitjà de transformació i justícia social.
 • Com construïm centres i aules inclusives: una visió més pràctica de l’educació inclusiva.
 • Diferents perspectives de l’educació inclusiva: capacitats, interculturalitat i feminisme.
 • L’educació inclusiva des d’una perspectiva de drets.

El curs oferirà continguts que permetran a les persones assistents promoure la millora de la convivència escolar en el seu entorn més pròxim i consolidar el desenvolupament de plans educatius al seu centre educatiu, municipi, barri o ciutat. Es tracta d’una formació destinada, doncs, a dotar els i les professionals de l’educació del coneixement necessari per intervenir en contextos socialment complexos en els quals la tasca educativa presenta un seguit de dificultats específiques que són, alhora, causa i conseqüència d’algunes desigualtats socials.

Metodologia

Les sessions tindran una durada de 3h estructurades en dos espais expositius on el professorat de cada sessió explicarà aspectes concrets de l’educació inclusiva. Al llarg de les sessions es coneixeran diferents estratègies per treballar amb criteris d’inclusivitat tant a nivell de centre com d’aula.

Al finalitzar totes les sessions els i les alumnes tindran una tasca diària on hauran de respondre uns qüestionaris sobre els continguts tractats en cada sessió.

Requisits de certificació

 • Mínim 80% d’hores assistència
 • Haver realitzat de forma satisfactòria totes les activitats

Objectius

-Treballar l’educació inclusiva des d’una perspectiva transversal i no assistencialista
-Evidenciar que la diversitat és un valor fonamental per a gaudir del dret humà a l’educació
-Aprofundir sobre com l’educació inclusiva esdevé un mitjà de transformació social
-Conèixer experiències que incorporen l’educació inclusiva en la gestió del centre i de l’aula
-Aprofundir en els diferents aspectes que conformen l’educació inclusiva com són les capacitats, la interculturalitat i el feminisme
-Abordar l’educació inclusiva com a garantia de drets humans

Continguts

 • Primera sessió: L’educació inclusiva com a mitjà de transformació social
  -F. Javier Murillo Torrecilla. Doctor en Ciències de l’Educació. Professor Titular del Dept. de Didàctica i Teoria de l’Educació (Universidad Autónoma de Madrid): “Fonaments d’una educació inclusiva des d’una perspectiva de Justícia Social”
  -Nina Hidalgo Farran. Doctora en Ciències de l’Educació. Professora ajudant Doctora del Dept. de Didàctica i Teoria de l’Educació (Universidad Autónoma de Madrid): “Característiques i principis de l’educació inclusiva en el centre escolar i a l’aula des d’un enfocament de Justícia Social”
 • Segona sessió: Com construïm centres i aules inclusives
  -Cecilia Simón Rueda. Doctora en Psicologia. Professora Titular del Dept. Interfacultatiu de Psicologia Evolutiva i de l’Educació (Universidad Autónoma de Madrid): “Factors que faciliten la transformació dels centres escolars per a ser més inclusius”
  -M. Yolanda Muñoz Martínez. Doctora en Ciències de l’Educació. Professora Ajudant Doctora del Dept. de Didàctica (Universidad de Alcalá de Henares): “Metodologies d’ensenyament i aprenentatge i estratègies d’aula per a respondre a les necessitats de tots els alumnes”
 • Tercera sessió: Diferents perspectives de l’educació inclusiva: capacitats, interculturalitat i feminisme
  -Marta Medina García. Doctora en Pedagogia. Coordinadora del Programa de Trànsit Educatiu per a estudiants amb discapacitat i altres NEAE (Universidad de Granada): “L’educació inclusiva des de la perspectiva de la discapacitat: un dret amb garanties per a totes les persones”
  -María José Arroyo González. Doctora en Pedagogia. Professora Associada de Didàctica i Organització Escolar del Dpt. de Pedagogia (Universidad de Valladolid): “Qüestions sense resoldre en l’atenció educativa de l’alumnat immigrant: a la recerca de solucions”
  -Mirta S. Lojo Suárez. Doctora en Ciències de l’Educació. Coordinadora de la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació (Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona): “Gènere, identitats i diversitat. Per la despatriarcalització del sistema educatiu des de l’educació feminista”
 • Quarta sessió: Educació inclusiva com a dret, dret a una educació inclusiva
  -Gerardo Echeita Sarrionandia. Doctor en Psicologia. Professor Titular del Dept. Interfacultatiu de Psicologia Evolutiva i de l’Educació (Universidad Autónoma de Madrid): “Educació inclusiva; sentit, controvèrsies i desafiaments”
  -Lidón Gasull Figueras. Directora de l’aFFaC i Advocada en Drets Humans: “L’Educació Inclusiva en l’ordenament jurídic espanyol: exigibilitat i responsabilitat”