• Presencial

  • Webinar

Aquesta formació s’imparteix prèvia contractació per part de l’AFA, el centre educatiu, ajuntaments o altres entitats.

📧 Si vols contractar el curs, envia’ns un correu a:
[email protected].

Aquest curs ofereix reflexió i anàlisi estratègica sobre la comunicació de l’entitat per tal de dissenyar i executar campanyes de comunicació efectives destinades a la resta de la comunitat educativa mitjançant l’ús de diversos canals de comunicació.

Format intensiu (3 sessions)

⏰ Durada: 3 sessions d’1:30h
👥 Destinatàries: Membres de la junta de l’AFA i del Consell Escolar.
💶 Preu: consultar a [email protected].

Format extensiu (10 sessions)

⏰ Durada: 10 sessions d’1:30h
👥 Destinatàries: Membres de la junta de l’AFA i del Consell Escolar.
💶 Preu: consultar a [email protected].

Objectius

En aquest curs s’aprèn a fer un ús efectiu de diferents eines i recursos per la comunicació digital i acompanyarà l’AFA en la definició del seu pla de comunicació intern i extern. Les persones participants aprendran a dissenyar i implementar un pla de comunicació per a la seva entitat i aprofundiran en el coneixement de les diverses eines de difusió existents.

Durant les sessions es tractaran les línies comunicatives de l’AFA, el pla de comunicació, la dinamització de les xarxes socials, les eines digitals més útils dins la comunicació, l’ús d’un llenguatge inclusiu i l’adaptació de missatges a diferents formats i destinataris, entre moltes altres temàtiques.

Continguts

Format intensiu:

1. Què és el pla de comunicació de l’entitat.Comissió de comunicació.
2. El procés de planificació. Definició d’objectius a curt, mitjà i llarg termini.
3. Anàlisi del públic objectiu. Definició de tècniques de comunicació interna i externa adaptades al tipus de destinataris.
4. Canals de comunicació. Anàlisi de les eines de comunicació i difusió.

Format extensiu:

1. Què és el pla de comunicació de l’entitat.Comissió de comunicació.
2. El procés de planificació. Definició d’objectius a curt, mitjà i llarg termini.
3. Anàlisi del públic objectiu.Definició de tècniques de comunicació interna i externa adaptades al tipus de destinataris.
4. Canals de comunicació.Anàlisi de les eines de comunicació i difusió.
5. Estratègies de comunicació digital.Selecció, definició i adaptació multiformat de la informació.
6. Anàlisi de l’impacte. Eines i estratègies per mesurar les accions.

Metodologia

La persona que farà el curs és experta en temes de comunicació associativa i utilitza una metodologia dinàmica, participativa i, sobretot, molt pràctica. Hi ha dos formats disponibles:

  • Format presencial: es faran grups tenint en compte les mesures preventives en el marc del Covid-19.
  • Format webinar