Aquest projecte consisteix en l’organització i realització, amb perspectiva comunitària, de tallers d’estimulació musical per a infants de fins a 3 anys escolaritzats en les escoles bressol de la ciutat de Barcelona, més enllà del temps escolar. Els tallers utilitzen una metodologia creativa i innovadora per tal de despertar la curiositat i l’interès de l’infant per experimentar. Les activitats es duen a terme preferentment en un centre cívic del barri per promoure l’arrelament i el treball en xarxa de l’entorn més proper i generar sinergies amb la resta d’agents del teixit associatiu i educatiu.

Aquest projecte es desenvolupa amb la participació activa de les AFA de les escoles bressol de cada zona que, amb estratègies de treball cooperatiu, concreten els aspectes organitzatius necessaris per la realització dels tallers, tot atenent la diversitat de les persones i famílies participants.

Fins ara han participat en aquest projecte 49 famílies de 14 AFA procedents de diferents districtes de la ciutat de Barcelona.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

L’objectiu principal d’aquest projecte és generar espais educatius per a la petita infància que ajudin a reduir desigualtats socials i a promoure la cohesió social. També té com a objectiu facilitar l’accés a activitats culturals i educatives a famílies que, per la seva situació socioeconòmica, tenen més dificultats, alhora que es promou el treball cooperatiu i en xarxa de les AFA d’escoles bressol d’un mateix territori.

Quin és el públic destinatari?

– Infants i famílies d’escoles bressol de Barcelona.

Quan es va iniciar el projecte?

2021

Quin són els impactes del projecte?

– Facilitar l’accés a famílies amb infants petits a activitats culturals i a espais formatius
– El treball en xarxa en un mateix territori

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

Fotografies dels tallers: