Aquest projecte es va iniciar l’any 2020 a través d’una recerca a les AFA sobre quines festivitats s’estan celebrant actualment als centres educatius públics de la ciutat de Barcelona i en els quals participen les AFA. A partir de l’estudi de les pràctiques de les festivitats als centres educatius, el projecte ha elaborat un recull de propostes de com contemplar la diversitat cultural a les festes escolars i com realitzar-les amb una perspectiva intercultural. 

Finalment, s’ha donat a conèixer entre les AFA els criteris per a realitzar festes interculturals. El document resultant de la recerca sobre com celebrar festivitats als centres educatius públics amb criteris interculturals està disponible al web de l’aFFaC en format obert.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

L’objectiu del projecte és contribuir a una societat intercultural a través de la promoció de les festes escolars interculturals.

Quin és el públic destinatari?

– AFA
– Famílies de la ciutat de Barcelona

Quina ha estat la duració del projecte?

Del 2020 al 2021

Quin impacte tindrà?

Aquest projecte vol donar eines a les AFA per a que contribueixin a la construcció d’una societat intercultural, tot impulsant festes escolars interculturals. 
El document resultant de la recerca sobre com celebrar festivitats als centres educatius públics amb criteris interculturals estarà disponible al web de l’aFFaC i serà accessible per a qualsevol persona interessada de la comunitat educativa.

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

Des de l’aFFaC, i després de fer l’estudi de les pràctiques de les festivitats als centres educatius, es va fer un document amb el recull de propostes de com contemplar la diversitat cultural a les festes escolars i com realitzar-les amb una perspectiva intercultural dins les escoles.