Project Description

Famílies agents en la prevenció

Segons la Generalitat, l’expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d’entre 18 i 24 anys que compleixen les condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt d’educació o formació que han assolit és la primera etapa de l’educació secundària i, en segon lloc, han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l’entrevista.

L’aFFaC porta anys alertant que Catalunya és el territori de la Unió Europea amb una major taxa d’abandonament escolar prematur. En aquest context, l’aFFaC inicia el projecte sobre AEP a la ciutat de Barcelona fent un mapeig sobre l’estat de l’abandonament escolar prematur als 52 instituts públics de la ciutat a partir d’entrevistes i enquestes a les direccions escolars o coordinacions pedagògiques. 

A partir d’aquesta diagnosi, l’aFFaC crea un banc de recursos a la seva pàgina web dirigit a AFA i famílies sobre la prevenció de l’AEP als centres de secundària de la ciutat de Barcelona. També s’habilitarà un espai de consultes per a les AFA i famílies interessades.

Banc recursos

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

L’objectiu és donar a conèixer els diferents itineraris educatius a les famílies i AFA amb fills i filles en risc de patir Abandonament escolar prematura (AEP) per afavorir la seva continuïtat en el sistema educatiu català en l’etapa postobligatòria.

Quin és el públic destinatari?

– AFA dels centres educatius de secundària
– Famílies dels centres educatius de secundària

Quan es va iniciar el projecte?

2021

Quin impacte tindrà?

Aquest projecte pretén crear i mantenir en el temps un recurs de prevenció de l’AEP dirigit a famílies i AFA. També pretén consolidar la lluita contra l’AEP com una línia d’intervenció prioritària dels centres educatius de secundària.

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

Banc de recursos externs a l’aFFaC per a combatre l’Abandonament Escolar Prematur (AEP). Els recursos van dirigits a AFA, joves, centres i famílies d’instituts de secundària de la ciutat de Barcelona.