Famílies agents en la prevenció

Segons la Generalitat, l’expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d’entre 18 i 24 anys que compleixen les condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt d’educació o formació que han assolit és la primera etapa de l’educació secundària i, en segon lloc, han declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l’entrevista.

L’aFFaC porta anys alertant que Catalunya és el territori de la Unió Europea amb una major taxa d’abandonament escolar prematur. En aquest context, l’aFFaC inicia el projecte sobre AEP a la ciutat de Barcelona fent un mapeig sobre l’estat de l’abandonament escolar prematur als 52 instituts públics de la ciutat a partir d’entrevistes i enquestes a les direccions escolars o coordinacions pedagògiques. 

A partir d’aquesta diagnosi, l’aFFaC crea un banc de recursos a la seva pàgina web dirigit a AFA i famílies sobre la prevenció de l’AEP als centres de secundària de la ciutat de Barcelona. També s’habilitarà un espai de consultes per a les AFA i famílies interessades.

Testimonis

L’any 2021 prop del 15% de joves de Catalunya va abandonar prematurament el sistema educatiu. La Sofia, el Max i el José Manuel també van deixar els estudis després de l’ESO, però la seva història no acaba aquí. Per saber què hi ha al darrere de l’abandonament escolar prematur i, sobretot, què ve després de deixar els estudis, escolta el seu testimoni.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

L’objectiu és donar a conèixer els diferents itineraris educatius a les famílies i AFA amb fills i filles en risc de patir Abandonament escolar prematura (AEP) per afavorir la seva continuïtat en el sistema educatiu català en l’etapa postobligatòria.

Quin és el públic destinatari?

– AFA dels centres educatius de secundària
– Famílies dels centres educatius de secundària

Quan es va iniciar el projecte?

2021

Quin impacte tindrà?

Aquest projecte pretén crear i mantenir en el temps un recurs de prevenció de l’AEP dirigit a famílies i AFA. També pretén consolidar la lluita contra l’AEP com una línia d’intervenció prioritària dels centres educatius de secundària.

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

Banc de recursos externs a l’aFFaC per a combatre l’Abandonament Escolar Prematur (AEP). Els recursos van dirigits a AFA, joves, centres i famílies d’instituts de secundària de la ciutat de Barcelona.