El proper dia 21 de novembre de 2020 celebrarem l’Assemblea General Ordinària de l’aFFaC 2020 amb un aforament limitat. Com ja sabeu, ens trobem en un context de crisi sanitària que ens obliga a replantejar el format de la nostra Assemblea General, si més no per aquest any. I és per aquest motiu que l’AGO 2020 es transmetrà per streaming amb la finalitat de garantir l’assistència i la participació de totes les AFA federades.  Celebrarem la primera AGO virtual de la història de l’aFFaC i estrenarem el vot electrònic!

A l’aFFaC no ens adormim i avancem d’acord al que ens toca viure!

En aquest apartat trobareu tota la informació necessària per poder presentar la vostra candidatura a les eleccions de la Junta Directiva de l’ aFFaC 2020-2023.

Així mateix, a continuació trobareu el formulari per la presentació de la vostra candidatura, que haureu d’emplenar adjuntant la documentació que s’indica a continuació.

Us animeu?!

AQUEST FORMULARI ESTÀ TANCAT.

Presentació de candidatures:

1. Ser mares, pares i/o tutors legals amb fills/es matriculats/des en cursos d’educació infantil, ensenyament pre-obligatori, obligatori i post-obligatori, tots ells d’àmbit pre-universitari.

2. Ser socis d’una AFA federada a l’aFFaC.

Cal recordar, a més, que els càrrecs s’escullen per a un període de 3 anys i han de ser exercits per persones diferents, d’acord amb l’article 20 dels nostres estatuts.

Emplenar el formulari que trobareu a continuació amb la relació de les persones que componen la candidatura en llista tancada, encapçalada per la persona candidata a la presidència, amb la següent informació:

1. Nom, cognoms, adreça, document nacional d’identitat, telèfon, correu electrònic i càrrec que ocuparà cadascun dels membres que conformen la llista tancada (mínim de 3 càrrecs i un màxim de 14 persones). Afegint, de cadascun dels membres de la llista, el nom de l’AFA a la qual estan associats i el número de federada a l’aFFaC.

2. Per cadascun dels membres de la llista que composa la candidatura s’haurà d’acompanyar el Certificat de la Junta directiva de l’AFA a la qual pertany sobre l’acord de representació de l’AFA als òrgans de Govern de l’aFFaC, tot indicant el nom, cognoms i DNI de la persona que es presenta (emplenar model normalitzat aFFaC).

3. Indicar i adjuntar el programa de la candidatura en el qual s’estableixin les línies d’actuació marcades per als propers tres anys a l’aFFaC, per escrit i en format pdf.

4. Vídeo de presentació de la candidatura d’1,5 minuts com a màxim (opcional). Per al cas que no es pugui garantir l’assistència de les possibles candidatures a l’acte de l’AGO per raons de seguretat sanitària i o restriccions a la mobilitat imposades per les autoritats competents es podrà demanar a les candidatures un vídeo d’exposició de la seva candidatura de durada màxima de 15 minuts per poder garantir la seva exposició el dia de la reunió.

Podreu accedir a l’apartat de presentació de candidatures del web i emplenar el formulari de presentació de candidatura amb la documentació necessària fins el 5 de novembre de 2020 a les 23:59h.

El divendres 6 de novembre, posarem a disposició de les candidatures un espai exclusiu al web AGO aFFaC 2020 on es penjaran els seus programes electorals i el vídeo de presentació. Així mateix, d’acord amb l’article 322-12.2 CCCat, l’aFFaC donarà a conèixer entre les seves associades totes les candidatures presentades i en farà difusió a través de tots els seus canals de comunicació.