Valoració Jornada Interculturalitat aFFaC

Informació del taller

Horari del taller: de 10h a 14h // Formadores: MIGREES

Valoració dels continguts

Els continguts t'han semblat interessants?(Obligatori)
Els continguts t'han semblat útils?(Obligatori)
Els continguts t'han semblat entenedors?(Obligatori)

Valoració de la metodologia

La metodologia ha estat participativa?(Obligatori)
La metodologia t'ha permès assolir coneixements?(Obligatori)
La metodologia t'ha permès aclarir dubtes?(Obligatori)

Valoració del formador/a

La persona formadora ha estat clara en la seva exposició?(Obligatori)
La persona formadora domina els continguts?(Obligatori)
La persona formadora ha estat empàtica i propera?(Obligatori)

Valoració de l'organització

Has disposat d'informació amb l'antelació suficient?(Obligatori)
La durada de l'activitat t'ha semblat adequada?(Obligatori)
Les dates i horaris t'han semblat adequats?(Obligatori)

Valoració dels resultats

Has adquirit nous coneixements o habilitats?(Obligatori)
El que has après et serà d'utilitat per a les teves tasques a l’aFFaC?(Obligatori)

Grau de satisfacció

Indica la teva satisfacció global amb l'activitat formativa tenint en compte que 1 és insuficient i 5 és exel·lent(Obligatori)
(Quines idees t'han impactat més? Quins temes t'hagués agradat abordar amb més temps?...)