Migracions i cultura de pau amb famílies

Aquest projecte presenta un recurs educatiu per a sensibilitzar a les famílies dels centres educatius públics de Catalunya sobre les migracions sud-nord amb l’objectiu de treballar l’articulació de la convivència entre diferents cultures dins les comunitats educatives.

Es tracta d’un taller de sensibilització vinculat al projecte de fotografia narrativa realitzat per RUIDO Photo, sota el títol The Backway, que mostra la ruta migratòria que va des de l’Àfrica occidental fins al mediterrani central, de les persones que transiten per arribar a Europa. The Backway és una iniciativa de RUIDO Photo en aliança amb els periodistes Xavier Aldekoa i Agus Morales, i compta amb el suport de National Geographic Society.

El projecte fotogràfic documental realitzat per RUIDOPhoto, des del 2017 fins al 2020, ha culminat en diverses estratègies de sensibilització de l’educació per a la justícia global com exposicions, xerrades, tallers, cursos i un llibre.

Aquests tallers de sensibilització de RUIDO Photo s’han dut a terme a més de 30 instituts i centres educatius d’ensenyaments de grau mitjà o superior, de Catalunya, el País Basc i Navarra, i arriben cada any, a una mitjana de 585 estudiants menors d’edat i 52 de més de 18 anys.

L’aFFaC treballa aquest recurs amb RUIDO Photo per fer-lo arribar a les famílies que formen part dels centres educatius públics de Catalunya com a eina de sensibilització per trencar prejudicis racistes i discriminatoris dins els nuclis familiars, i fomentar la cohesió social en les seves comunitats. El curs escolar 2021/22 es realitzen tallers en 8 instituts públics de Catalunya amb famílies i alumnat.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

– Promoure el pensament crític de les famílies sobre la realitat dels contextos migratoris i les vides de les persones migrants. En concret, sobre la migració africana a Europa.
– Promoure la mirada reflexiva i crítica sobre les informacions que ens arriben de manera superficial o reduïda a través dels mitjans de comunicació de masses.
– Ser capaç de detectar la fiabilitat de les informacions que arriben a Catalunya sobre el fet migratori.
– Promoure l’obertura a l’exercici de deslliurar-se de prejudicis i actituds discriminatòries entre les famílies.
– Enfortir la convivència entre les diferents famílies que integren les comunitats educatives de Catalunya.
– Enfortir la cohesió familiar i social a partir de l’actitud crítica de les famílies.

Quin és el públic destinatari?

– Famílies i l’alumnat que integren els instituts públics de Catalunya i que comparteixen comunitat amb famílies migrants.
– Famílies i alumnat, independentment del seu origen o ètnia, que estiguin interessats en participar en els tallers.

Quina és la duració del projecte?

2021 – 2022

Quin impacte tindrà?

-Proporcionar les eines necessàries per entendre el món i ser capaç d’intervenir activa i críticament en una societat plural, diversa i en canvi continu.
-Facilitar la integració i interacció de coneixements.
-Donar coherència al compartimentat procés educatiu de la persona.

Quins són els socis del projecte?

Amb la col·laboració de:

Recursos vinculats

Material explicatiu del projecte:

Fotografies dels tallers:

Cartell promocional: