Projecte liderat per RUIDO Photo i Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Primary és un projecte impulsat per la RUIDO Photo i Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), amb la col·laboració de l’aFFaC.

El projecte desenvolupa accions de sensibilització (formacions, exposició fotogràfica i projecció documental) sobre la desforestació dels boscos tropicals primaris
dirigides a joves d’instituts de la ciutat de Barcelona.

Fitxa del projecte

Quin és l’objectiu del projecte?

Promoure un nou model cultural i educatiu envers l’emergència climàtica que tingui en compte la natura com a base d’un desenvolupament sostenible, la justícia
climàtica i la relació del nostre consum amb aquests canvis de paradigma.

Quin és el públic destinatari?
Gent jove

Inici del projecte?

2022

Web del projecte: 

https://www.ruidophoto.com/es/post/primary- report/