Aquí hi podreu trobar un glossari amb les diferents paraules relacionades en la temàtica trans*.

CISGÈNERE

Persona amb una identitat de gènere que es correspon amb aquella assignada socialment en néixer a partir del seu sexe.

CIRURGIA GENITAL

Es refereix a les intervencions quirúrgiques opcionals que es realitzen les persones per a modificar les seves característiques físiques genitals.

DISFÒRIA DE GÈNERE

Sentiment de malestar que poden o no patir les persones transsexuals i que és fruit de pressions exteriors que s’alimenten en estereotips.

DRAG QUEEN

Terme utilitzat per a descriure a una persona que es vesteix i actua com una dona de trets exagerats, amb una intenció còmica, dramàtica o satírica.

GÈNERE

Són les formes de fer, pensar i sentir que culturalment s’espera i s’ensenya a cada persona segons el seu sexe (femella o mascle).

IDENTITAT DE GÈNERE

És el gènere amb el qual s’identifica una persona, que no sempre es correspon necessàriament amb el gènere atribuït al néixer. Aquesta identificació va més enllà del binomi dona/home: pot ser ambdues, cap de les dues, fluida…

INTERSEXUAL

Varietat de situacions en les quals, una persona neix amb una anatomia reproductiva o sexual que no sembla encaixar en les definicions típiques de masculí i femení.

LGTBIQ+

Acrònim que fa referència als grups socials que no segueixen la norma sexual i de gènere (lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals). 

NO BINÀRIA (PERSONA)

Aquella la identitat de gènere de la qual no s’ajusta al que culturalment és entès com a home o dona. Pot identificar-se com ambdues, com cap o com un altre gènere completament diferent.

NOM REAL

És el nom que escull una persona per a identificar-se i pot no coincidir amb el nom registral.

NOM REGISTRAL

És aquell nom que figura en la inscripció registral i pot no coincidir amb el nom real de la persona.

SEXE

Característiques biològiques i físiques utilitzades típicament per a assignar el gènere al néixer, com són els cromosomes, les hormones, els genitals externs i interns, etc.

TRANS*

Persona amb una identitat de gènere que no es correspon amb l’assignada en néixer a partir del seu sexe.

TRANSFORMISME

Expressió artística amb la qual una persona es comporta i transforma el seu aspecte. Usualment és una pràctica teatral o lúdica que no implica una orientació sexual concreta ni identificació amb el gènere que usa per a la seva expressió.

TRÀNSIT SOCIAL

Moment en el qual la persona passa a ser reconeguda socialment d’acord amb la seva identitat de gènere. És habitual que suposi una modificació del nom i/o la vestimenta, així com dels pronoms utilitzats.

TRAVESTI

Persona que a vegades es vesteix amb roba associada al gènere contrari.