Educació sexual per a famílies amb adolescents

En aquest webinar abordarem: 

  • Què entenem per educació sexual amb mirada feminista i com aquesta pot incorporar la diversitat sexual com a eix tranversal.
  • Aclariment de conceptes relacionats amb la diversitat sexual, vinculats a les dimensions de sexe, gènere, preferència sexual i identitat sexual.
  • Com acompanyar des de l’àmbit familiar les sexualitats a la infància, adolescència i joventut i a la diversitat sexual en particular.
  • Resolució de dubtes concrets per part de les persones participants
  • Eines i recursos pedagògics per tal de treballar l’educació i la diversitat sexual en particular des de l’àmbit familiar.

Els objectius del taller són els següents:

  • Facilitar un espai de confiança en el qual es comparteixin dubtes, preguntes i creences per part de pares, mares i altres referents familiars sobre temes relacionats amb la vivència de les sexualitats dels/les/lis seus fills/filles/fillis, i sobre temes relacionats amb la diversitat sexual en particular.
  • Abordar la diversitat sexual com un aspecte més de la sexualitat de les persones, per tal d’afavorir la seva acceptació i respecte.
  • Visibilitzar habilitats, dificultats i oferir eines per a l’acompanyament en el desenvolupament de les sexualitats d’infants, adolescents i joves des de l’entorn familiar, tenint present la diversitat sexual com un aspecte més en el desenvolupament de la persona.
  • Exposar els coneixements i les reflexions fruit del treball realitzat amb grups d’infants, adolescents i joves.
  • Webinar

📅 Dia: 7 de maig de 2024
⏰ Hora: 17:30h
👥 Destinatàries: Famílies amb fills i filles adolescents
💶 Preu: gratuït
🚪 Aforament màxim: 100 assistents

A càrrec de Sida Studi 

Amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes